Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunngjøring Lutvann leir

Lutvannsveien 60, Lutvann leir, Oslo: Kunngjøring om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn.

Herved varsles oppstart av planarbeid for Lutvannsveien 60, Lutvann leir i Oslo kommune, gnr.142 / bnr. 17, og offentlig ettersyn av planprogram. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram.
 
Hensikten med planarbeidet er å avklare rammene for fremtidig utvikling av Lutvann leir med ny bygningsmasse tilpasset Forsvarets behov de neste 20 årene. Planarbeidet skal legge til rette for en videre utvikling av Lutvann leir for å dekke viktige samfunnsmessige behov.

Det vises til forslag til planprogram for ytterligere informasjon om blant annet formål, bakgrunn og beskrivelse av planarbeidet. Forslaget til planprogram kan sees på: www.forsvarsbygg.no. Plansakens dokumenter er også tilgjengelige gjennom Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn: www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse og betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 07.07.2014 til fagkyndig:

Hjellnes Consult v/Kristoffer Rein
Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo.
Mail: krr@hjellnesconsult.no

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.