Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avinor har overtatt i Bodø

I dag overtok Avinor driften av flyplassen i Bodø fra Forsvaret.

1. august ble en viktig milepæl for Forsvaret og Forsvarsbygg da den største og viktigste hovedflystasjonen gjennom hele den kalde krigen gikk over i historien. Bodø er nå en sivil flyplass, drevet at Avinor.

Militær rolle

Bodø skal fortsatt spille en viktig militær rolle i noen år. Så lenge F-16-flyene har ansvaret for å oppfylle NATOs 15-minutters beredskap, skal dette skje ut fra Bodø.

Det blir altså fortsatt betydelig militær aktivitet i Bodø fram til utgangen av 2021. Da skal Luftforsvaret ha forlatt basen for godt.

Fortsetter

For Forsvarsbygg betyr overgangen til Avinor ikke noen voldsom endring med det aller første. Våre folk som har hatt ansvaret for at betong- og asfaltflater har vært i orden til enhver tid får andre oppgaver. Dette skal Avinor ha ansvaret for selv utpå høsten. Elektrotjenesten fra Forsvarsbygg leverer fra 1. august sine tjenester til Avinor - i tillegg til de områdene som fortsatt er militære på flyplassen.

Leie

Det er inngått leieavtale med Avinor for det området de trenger å ha råderett over for å drive flyplassen. Det omfatter rullebanen og det meste av områdene på bysiden av rullebanen, mens resten fortsatt er militært område.

- Det har vært en omfattende prosess å komme i havn med alle avklaringer i tide. De siste avtalene ble klare bare noen dager før overgangen, sier leder for flyplasseksjonen i Forsvarsbygg, Geir Ivan Bakke, som har vært sentral i forhandlingene med Avinor.

Framtid

Nå starter neste fase for Forsvarsbygg på flyplassen i Bodø: Å utvikle en eierstrategi ikke bare på vegne av forsvarssektoren, men på vegne av alle sektorer i staten, når flyplassen trolig skal flyttes en drøy kiliometer mot sør. Det arbeidet skal skje i nært samarbeid med blant andre Avinor og Bodø kommune.

- Forsvarsbygg har fortsatt store oppgaver i Bodø som grunneier for et område større enn byens sentrum som om noen år kan bli brukt til byutvikling. Det er et stort ansvar på vegne av samfunnet der vi er svært opptatt av å finne gode løsninger som skal gagne alle parter, sier direktør Marit Jakobsen Leganger i Forsvarsbygg skifte eiendom.

Bilder
Etter at siste fly hadde landet klokka 23:43 søndag 31. juli, markerte lufhavnsjef Inger-Hilde Tobiassen og avtroppende luftvingsjef, oberst Bård Reidar Solheim, at Avinor nå overtar driftsansvaret for Bodø lufthavn. Foto: Trond Høyvik, Forsvaret

SK4126 landet i Bodø søndag 31. juli klokka 23:43 og markerte med dette slutten på en militær æra. En brannbil fra Forsvaret og en brannbil fra Avinor laget vannportal for å markere begivenheten. Foto: Trond Høyvik, Forsvaret

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.