Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjonsmøter i Evenes og SKånland

I samarbeid med Forsvaret, Evenes og Skånland kommuner holdt vi fire informasjonsmøter i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen for lufthavnsområdet på Evenes.

Både i Evenes og Skånland kommune var det godt fremmøte i forbindelse med presentasjonen av Forsvarets utvikling på Evenes, og forslag til ny reguleringsplan for nye Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

I tillegg ble det arrangert en åpen dag 9. mai på Evenes rådhus.
- Her møtte vi den enkelte grunneier og ga direkte informasjon på spørsmål om blant annet mulige støytiltak på deres eiendom, sier Olaf Dobloug, prosjektdirektør i Forsvarsbygg.

På informasjonsmøtene i Evenes og Skånland kom det spørsmål i forbindelse med støykartet som følger konsekvensutredningen for støy, miljøoppfølgingen med utbyggingen, Forsvarets aktivitet, oppbygging og bosetting i regionen, fiskerettigheter, og hensynet til reindrift og landbruk.

Kommunene informerte også om deres øvrige utviklingsplaner.

Fristen for skriftlig merknader og tilbakemelding på høringsutkastet er 7. juni.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.