Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

KUNNGJØRING: Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Det varsles med dette om offentlig ettersyn av forslag til reguleringspan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Reguleringsplanen legger til rette for kommende utbygginger innenfor planområdet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsatte planprogrammet for planarbeidet 26. juni 2018.

Arbeidet gjennomføres som en statlig planprosess etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 6.4 og 12.2.

Reguleringsplanen omfatter både de sivile og de militære deler av flystasjonen/lufhavnen. Planområdet fremgår av kartskissen.

Stortinget har tidligere bestemt at Evenes flystasjon skal ha funksjon som beredskapsbase (QRA) for noen av de nye F-35 jagerflyene som Norge har bestilt. Stortinget har også bestemt at fem nye maritime patruljefly skal stasjoneres på Evenes. Forsvarsbygg er tiltakshaver for den utbygging som nå gjennomføres i denne forbindelse.

Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører planprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dine innspill er viktige for planprosessen
Alle som ønsker det, kan komme med synspunkter og merknader til planforslaget.

Forslaget til reguleringsplan er tilgjengelig på

Forslaget er også lag ut som papirutgave på rådhusene i Bogen og på Eveneskjer, samt på Skånland bibliotek.

Åpne informasjonsmøter

I forbindelse med høringen av planen vil det bli avholdt åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland kommuner. To ettermiddagsmøter 6.mai i Evenes kommune, og tilsvarende to møter 9. mai i Skånland kommune.

Skriftlige merknader eller innspill sendes til:

Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo eller e-post : Postmottak@forsvarsbygg.no innen 7. juni 2019.

Merknadene merkes: "Reguleringsplan Evenes".

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.