Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppstart av støytiltak på boliger

35 boliger i gul støysone nær Evenes flystasjon får nå støytiltak. Arbeidet starter i høst og disse boligene skal være ferdig innen 15. juni 2023.

Forsvarsbygg har inngått en generalentreprise med GM Entreprenør Harstad AS. Kontraktssummen er på vel 16 millioner kroner inkl. moms. Støytiltakene skal tilfredsstille krav til innendørs lydnivå etter reguleringsbestemmelsene for Evenes flystasjon punkt 3.4.

Det er Multiconsult Norge AS som har gjennomført vurderingene av boligene på vegne av Forsvarsbygg.  De har etter fysisk befaring vurdert hvem som får støytiltak i henhold til gjeldende krav i bestemmelsene. Det er kun boliger som får tiltak, ingen fritidsboliger.

Varierte tiltak på boligene

Det har vært gjennomført befaringer av vel 175 boliger i Evenes og Tjeldsund kommuner. Basert på de vurderinger som er utført vil i underkant av halvparten av disse få tilbud om støytiltak.

Forsvarsbygg går nå i gang med å utføre tiltakene på de 35 første husene som får ulike tiltak mot støy. De som får tiltak, er alle registrert i matrikkelen som bolighus. Arbeidet som skal utføres er ulikt fra hus til hus. Dette som følge av at husene er forskjellige og de utsettes for ulik støyeksponering. Tiltakene som utføres er alt fra å skifte vindu, ventiler og skifte dører, utvendig og innvendig tiltak på vegg, innvendig tiltak på tak og takkonstruksjon m.m..

Dialog mellom partene

- Vi er fornøyde med at vi starter opp med støytiltak på en rekke boliger i Evenes og Tjeldsund. Dette er en viktig milepæl for Forsvarsbygg med å oppfylle kravene i den statlige reguleringsplanen. De som har fått beregnet støynivået over 30 dB får nå tiltak, sier seksjonssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Huseier Thordur Einar Knutsen som bor i Steinjorda, viser frem hva som skal gjøres på familiens bolig. Bytte av noen vinduer samt en ny ventil som skal settes inn.
- Vi har fått naborapporten som viser beregningene av støyen inne i huset, og det er den som beskriver hva som skal gjøres hos oss, sier han.

Ordførerne i begge kommunene sier at de har ikke fått mange henvendelser i løpet av prosessen med befaringene. Dette er omtrent som forventet av hvor mange boliger som får støytiltak på husene, sier de.

- Vi registrerer imidlertid en del spørsmål omkring måten det flys på og flystøy generelt, og kommunene vil derfor i samarbeid med Forsvarsbygg og Forsvaret få til et møte med naboer i løpet av høsten. Alle har nå ett års erfaring med jagerfly på Evenes, det kan være bra med en status, sier Evenesordfører Terje Bartholsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.