Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stort oppmøte om utbygging av nye Evenes flystasjon

Nærmere 200 personer fra næringslivet møtte opp for å få informasjon om utbyggingen som kommer på nye Evenes flystasjon de nærmeste årene.

Det kom deltagere fra Oslo, Trondheim, Bodø, Harstad, Narvik, Vesterålen, TRomsø og Finnmark for å få siste oppdaterte informasjon om investeringsprosjektene for nye Evenes flystasjon.

Investeringer

Stortinget vedtok i juni i år investeringsprosjekt for nærmere 1,1 milliard på Evenes. Forsvarsbygg er godt i gang med å tilpasse prosjektene slik at de kommer ut på anbud, offentlig anskaffelser, i nær framtid.

- Det er viktig for oss å fortelle markedet hva som kommer, hvilke krav vi stiller og at her vil det være muligheter for både større entreprenører og lokale leverandører, sier prosjektdirektør for utbyggingen på Evenes, Olaf Dobloug.

Prosjektene

Hovedprosjektene som er under planlegging og kommer i 2018 er infrastruktur, både fornyelse av eksisterende og etablering av ny, beskyttelse og sikring, etablering og levering av energi til flystasjonen, fornyelse av eksisterende fuel-anlegg, fornyelse av eksisterende bygninger samt mannskaps- og befalsforlegninger.

Sikkerhet

I all hovedsak så vil det være norske borgere som kommer til å jobbe inne på flystasjonen. Dersom det ikke finnes kompetanse blant norsk arbeidskraft kan det etter søknad gis tillatelse til å autorisere utenlandske statsborgere for ugraderte prosjekter. Da kreves normalt klarering. Dette er en tidkrevende prosess, men er ikke vanskelig. Det vil være på entreprenørens risiko i forhold til tidsforbruk og resultat.

Se forøvrig beskrivelse av sikkerhetsklareringer i vår presentasjon.

Høstmøter

Forsvarsbygg planlegger informasjonsmøter som omhandler reguleringsplan som skal ut på offentlig høring tidlig i høst, og et nytt møte for entreprenørene mot slutten av året for å fortelle om hva som kommer i 2019 av investeringsprosjekter.

Presentasjon vist på møtet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.