Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Finnmark landforsvar får nye kapasiteter

Investeringene i Porsangmoen leir pågår for fullt. De to neste årene blir hektisk for både Forsvaret og Forsvarsbygg med full aktivitet og anleggsvirksomhet tett på.

Det investeres for nærmere 1,5 milliarder kroner for Finnmark landforsvar. Rammene som Forsvarsbygg har fått for å utvikle landforsvaret, utnyttes godt og skjer i tett dialog med ledelsen til Finnmark landforsvar.

Stor aktivitet, drift og utbygging samtidig

Gode samarbeidsformer må tilpasses i en leir som er operativ, og fullt anleggsarbeid i løpet av sommeren. Det driftes i tillegg i en leir med en del tilårskommen bygningsmasse, samtidig med at det kommer mye nytt.

Skyte- og øvingsfeltet får, ny vaskehall og returpunkt ferdigstilles i løpet av våren.

I nær fremtid står det ei ny kaserne på plass, Gagga. Soldater som nå bor i kaserne Halka flytter inn i helt nytt bygg. Deretter skal Halka renoveres og oppgraderes.

Tett prosess og fremdrift

- Vi har vært med i prosessen hele veien, og vi er blitt spurt om råd og innspill. Her er det veldig god dialog på både lokalt og regionalt nivå i Forsvarsbygg, sier oberst Jørn Quiller, sjef Finnmark Landforsvar.

Han forteller videre at utviklingen av leiren betyr at de kan flytte ut av relativt gamle kaserner og inn i nytt. Det gir også mulighet til å pusse opp det som er gammelt, og få på plass hele utbygginga av Finnmark landforsvar.

- Det som skjer nå er essensielt for å få på plass økningen som kommer de nærmeste årene. Dette er et resultat av all god planlegging, sier obersten.

Utvikling av klasserommet for øving og trening

Nils Bjørnsund, total prosjektleder for utbyggingen, forteller om nye veiakser, målområder og skyteledertårn ute i øvingsfeltet som kommer tett på leiren. Ved leirgjerdet vil det i løpet av våren stå ferdig et nytt returpunkt og vaskehall for panservognene når de er ferdig med stridsøvelsene i skyte- og øvingsfeltet.

- Disse områdene og funksjonene vil være Forsvarets store klasserom. Det er viktig for utdanning, trening og øving her på Porsangmoen, sier Bjørnsund. Soldatene gjør seg klar til strid i leiren før de drar ut i øvingsfeltet, Når treningen er over, og de er ferdig med øvelse og trening kommer de tilbake for klargjøring av alt utstyret i returpunktet og vaskehallen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.