Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Prosjekter for Finnmark landforsvar

Investeringsporteføljen til Forsvarsbygg har en ramme på kr 1,5 mrd (2019-kroner) og innbefatter fornyelse og kapasitetsøkning av eiendom, bygg og anlegg (EBA) for å understøtte etableringen av Finnmark landforsvar.

Vi bygger forsvarsevne

Vårt oppdrag er å tilrettelegge eiendommer, bygg og anlegg best mulig for Finnmark landforsvar. Dette skal være i henhold til Forsvarsdepartementets styring og beslutninger.

Forsvarsbygg er klare til å løse de oppgavene som kommer både på kort og lang sikt for å understøtte beslutningen om økt militær tilstedeværelse og aktivitet i nord. Hver tilgjengelige krone skal være med på å bygge forsvarsevne.

Det vil gjennomføres en gradvis fornyelse og utbygging i perioden fra 2019 til 2025. Det er satt av 1,5 milliarder til investeringsmidler til EBA. Hovedtyngden av investeringene er planlagt i perioden 2023-2024.

Det er planlagt investeringer knyttet til stort sett alle bygningskategorier.

  • Boliger, mannskaps- og befalsforlegninger
  • Infrastruktur, veier og plasser
  • Kontor, administrasjon og undervisning
  • Verksted og garasjering
  • Idrett og velferd

Forsvarsbygg har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å utarbeide en mulighetsstudie for etablering av Finnmark landforsvar.

For leverandørmarkedet

Alle anskaffelser i Forsvarsbygg lyses ut via Doffin og Mercell.

 

Mer informasjon på følgende linker:

For leverandører

Tilbud og konkurranser

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.