Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nå starter byggingen av Finnmark landforsvar

PORSANGMOEN: Nå i juli er det signert tre kontrakter for å ruste opp Porsangmoen leir knyttet til oppbyggingen av Finnmark landforsvar. 

Det skal bygges en ny mannskapsforlegning, et nytt renseanlegg og nye befalskvarter utenfor leiren.

Disse tre prosjektene var viktige å få realisert først siden det er personellrelatert og har stor betydning for rekruttering og trivsel til de som skal tjenestegjøre på Porsangmoen.


Oppbyggingen av Forsvaret i Finnmark er én av de tre viktigste prioritetene til både Forsvaret og Forsvarsbygg. Til sammen er det nå skrevet kontrakter for vel 211 millioner kroner inkl. mva.

Ringvirkninger på næringslivet i Finnmark

Nye fasiliteter ved garnisonen i Porsangmoen er viktig for å bygge forsvarsevne. Nytt renseanlegg er vesentlig for sikker drift av en leir som blir større, og nye boforhold for mannskap og befal bidrar til å skape trivsel i tjenesten. Forsvarsbygg er totalleverandør av eiendom, bygg og anlegg til Forsvaret. Dette gir også gode ringvirkninger på næringslivet både lokalt og regionalt når kontrakter signeres.

Nytt driftssikkert renseanlegg

Det gamle renseanlegget er fra 70-tallet og klar for utskiftning. Nå skal et nytt og moderne anlegg på plass for å sikre tilfredsstillende rensefasiliteter for Porsangmoen leir i Finnmark.
- Med et nytt anlegg i Porsangmoen leir sørger vi for at Forsvaret får en leir med god driftssikkerhet, og som tar høyde for den økte aktiviteten, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Øvergaard.

 

FAKTA OM DE TRE PROSJEKTENE

Kaserne, mannskapsforlegning i Porsangmoen leir

Kontraktsummen er på 74 millioner kroner inkl. mva. og går til Kivijervi Entreprenør AS fra Alta.

Totalentreprisen omfatter prosjektering og bygging av ny kaserne i 3. etasjer med kapasitet på 198 vernepliktige fordelt på seksmannsrom med bad i tilknytning til hvert rom, og egne rom for befal og daghavende soldat. Totalt er bygget på ca 2.000 m2. Forventet byggestart i er i september, og ferdigstilles i oktober 2022.

Kvarter utenfor leiren

Kontraktsummen er på vel 116 millioner kroner inkl. mva. og går til Tecto Entreprenør AS fra Alta.
Kvarterene bygges på Porsangmoen rett utenfor leiren.

Totalentreprisen omfatter prosjektering og bygging av tre nye kvarer med 72 mindre leiligheter/hybler for befal. Alle tre kvarterbyggene skal være like og har følgende innhold: 24 mindre leiligheter/hybler med sovealkove, kjøkken og bad, felles vaskerom, renholdsrom, lintøyrom, bøttekott, loft med lagringsbur og tekniske rom.
Arealet er på ca 3.000 m2
Forventet byggestart er i september, og ferdigstilles i oktober 2022.

Renseanlegget

Kontraktsummen på totalentreprisen er på vel 21 millioner kroner inkl. mva. og går til Arctic Entreprenør AS fra Lakselv.
Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av et nytt renseanlegg ved siden av dagens renseanlegg ved Nedrevann. Leveransen skal inkludere prosessleveransen og bygningsmessige arbeider.

Renseanlegget består av følgende deler: Driftsavdeling med adkomst, kontrollrom, garderober og bøttekott i ren og skitten sone, tekniske rom og prosesshall.
Forventet byggestart er i september, og ferdigstilles i juli 2022.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.