Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøsanering av gammelt brannøvingsfelt i gang

Arbeidene med sanering av det tidligere brannøvingsfeltet på Ørland flystasjon er igangsatt og vil pågå frem til påsketider.

Forurensede masser kjøres med lastebiler til kaia ved Uthaug for omlasting til videre transport med båt derfra. Det er tidligere etablert fartsdumper i boligstrøket og det gjennomføres møter med sjåførene for å presisere at det skal kjøres sakte og særlig aktsomt i boligstrøk.

På det gamle brannøvingsfeltet ble det tidligere brukt brannskum som inneholdt miljøgiften PFOS. Dette har medført forurensning av jordmasser som nå fjernes og sendes til et godkjent deponi i Drammen.

For å hindre utlekking av forurenset vann fra brannøvingsfeltet er det etablert et renseanlegg, som har vært i drift i snart et år og som vil være i drift et år etter at feltet er ryddet.

I 2017 ble det ferdigstilt et nytt brannøvingsfelt. Det nye feltet er basert på gassdrift i tillegg til at det har en utforming som skal gi svært lite forurensing. I tillegg er brannskummet som anvendes nå av en miljøvennlig type.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.