Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støytiltak på Ørland går mot slutten

Har du bolig eller fritidsbolig i rød eller gul støysone men enda ikke blitt kontaktet av Forsvarsbygg? Siste entreprise på støytiltak er planlagt lyst ut i sommer.

I løpet av de siste årene skal alle bolig- og fritidsboligeiere i rød og gul støysone for Ørland flystasjon ha blitt kontaktet av Forsvarsbygg, enten for tilbud om innløsning eller for vurdering av støytiltak.

Boligeiere og fritidsboligeiere skal ha blitt kontaktet for befaring

På vegne av Forsvarsbygg startet Multiconsult med befaringer høsten 2015 og siden da skal alle boligeiere i gul støysone ha blitt kontaktet for vurdering av innendørs støynivå. Dette gjelder også fritidsboligeiere i gul og rød støysone og boligeiere i rød støysone som har takket nei til innløsning. Unntaket er boliger/fritidsboliger bygget etter at reguleringsplanen ble vedtatt.

- En naborapport har blitt laget for hver bolig og denne har gitt svar på om boligeierne har hatt krav på støytiltak. For de som har hatt krav på tiltak har det deretter fulgt et løp med signering av avtale, oppstartsmøte, informasjonsmøte og igangsatte byggearbeider med mere, forteller plan og utbyggingssjef Carl Oscar Pedersen.

Noen få tilfeller der vi ikke har nådd boligeiere

Selv om alle nå skal ha blitt kontaktet, kan noen beklageligvis ha falt ut.

- Det kan være fordi vi ikke har hatt riktig kontaktinformasjon eller brev har blitt borte i posten eller av andre årsaker, sier Pedersen. Han understreker at dette normalt ikke skal skje og at det nok gjelder veldig få. 

Siste sjanse for støytiltak går snart

Siste entreprise på støytiltak er planlagt lyst ut i sommer. Dette er siste oppsamlingsentreprise med boliger og fritidsboliger som gjenstår i gul støysone, i tillegg til boliger i rød støysone der boligeier har takket nei til innløsning.

- Dette betyr at siste sjanse for å støytiltak går nå snart. Hvis du ikke har hørt fra oss enda, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss så snart som mulig!

Carl Oscar Pedersen poengterer at dette kun gjelder for de boligeierne som ikke har hørt fra Forsvarsbygg enda og ikke fått befaring, primært bolig-/fritidsboligeiere i gul støysone.  

- Er du allerede i prosess med oss vil du bli fulgt opp, sier han.

Gjenstår bare rundt 15 boliger på støytiltak

Prosessen med innløsning og støytiltak på Ørland går mot slutten. Alle boligeiere i rød støysone har fått tilbud om innløsning og de siste forhandlingene er i en sluttfase. For støytiltak har vi i dag omkring 730 boliger i gul støysone som er ferdigstilte og totalt 786 boliger og fritidsboliger i både rød og gul støysone som er knyttet til en entreprisekontrakt.

- Da gjenstår det bare rundt 15 boliger som vi er i prosess med, fordi de er i forhandlinger eller nylig har avklart at de skal ha støytiltak, forteller Pedersen.

Har du enda ikke blitt kontaktet av oss?

Da ønsker vi å høre fra deg. Ta kontakt med prosjektleder Mette Kråkvik på telefon 413 53 989.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.