Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støytiltak - informasjonsside

Omlag 800 boliger rundt Ørland flystasjon vil få tilbud om støyreduserende tiltak. På denne siden har vi samlet aktuelle dokumenter og informasjon relatert til prosessen for støytiltak.

Oversikt entreprenører og kontaktinformasjon byggeledere:

Entreprise

Status

Entreprenør

Byggeleder(e)

Entreprise 1

Ferdigstilt

Byggmester   Strand AS

John Anders Einarsen, tlf. 416 45 110,
e-post: john.anders.einarsen@forsvarsbygg.no

Entreprise 2

Ferdigstilt

Byggmester   Strand AS

John Anders Einarsen, tlf. 416 45 110, e-post: john.anders.einarsen@forsvarsbygg.no

Entreprise 3

Ferdigstilt

Byggmester   Strand AS

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Entreprise 4

Ferdigstilt

FVS Entreprenør   AS

John Anders Einarsen, tlf. 416 45 110, e-post: john.anders.einarsen@forsvarsbygg.no

Entreprise 5

Ferdigstilt

Byggmester Strand AS
(kontrakt opphevet)

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Entreprise 6

Ferdigstilt

Fosenhus AS

John Anders Einarsen, tlf. 416 45 110, e-post: john.anders.einarsen@forsvarsbygg.no

Entreprise 7

Ferdigstilt

FVS Entreprenør AS

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Trond Sørli, tlf. 400 97 427, e-post: trond.willy.sorli@forsvarsbygg.no 

Entreprise 8 (SEFRAK)

Pågår tiltak

Fosenhus AS 

John Anders Einarsen, tlf. 416 45 110, e-post: john.anders.einarsen@forsvarsbygg.no

Entreprise 9

 

Entreprenør konkurs

Trond Sørli, tlf. 400 97 427, e-post: trond.willy.sorli@forsvarsbygg.no 

Entreprise 10

Ferdigstilt

Rædergård Entreprenør AS 

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Entreprise 11

Pågår tiltak Rædergård Entreprenør AS 

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Entreprise 12

Ferdigstilt Fosenhus AS 

Trond Sørli, tlf. 400 97 427, e-post: trond.willy.sorli@forsvarsbygg.no 

Entreprise 13

Pågår tiltak Fosenhus AS

John Anders Einarsen, tlf. 416 45 110, e-post: john.anders.einarsen@forsvarsbygg.no

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Entreprise 14

Pågår tiltak Rædergård Entreprenør AS  Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Entreprise 15

Pågår tiltak FVS Entreprenør AS

Rolf Størseth, tlf. 40 00 23 53, e-post: rolf.storseth@forsvarsbygg.no

Trond Sørli, tlf. 400 97 427, e-post: trond.willy.sorli@forsvarsbygg.no 

 

Prosess for støytiltak:

Oversikten nedenfor viser prosessen for utførelse av støytiltak, fra første henvendelse og til ferdig utførte tiltak og til ett-årsbefaring.

Oversikt prosess støytiltak

Last ned pdf for større bilde.

Avtaledokumenter:

Brev og avtaledokumenter som sendes boligeier vedrørende befaringer og støytiltak:

Brev om støybefaring - Multiconsult (pdf)
Informasjon om lokale støytiltak og befaring - Forsvarsbygg (pdf)
Avtalemal boligeiere som tilbys støytiltak (gul støysone) (pdf)
Avtalemal boligeiere som avslår tilbud om innløsning og tilbys støytiltak (rød støysone) (pdf)

Kontakt:

Byggeleder knyttet til hver enkelt entreprise er kontaktperson for hver boligeier (se tabell over).

Forsvarsbygg har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 (Næringsgården) i Brekstad sentrum. Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler. 

Du kan også kontakte oss på e-post: post@forsvarsbygg.no.


Spørsmål og svar:

Se spørsmål og svar relatert til støyreduserende tiltak på boliger.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.