Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bidrar med miljøkunnskap internasjonalt

Vi er med i oppdateringsarbeidet av NATOs miljøstandarder.

NATO skal oppdatere miljøstandardene for militære leire i NATO-operasjoner, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO Operations. Standarden er delt inn i ni vedlegg, fordelt på ulike miljøtema. Forsvaret har fått ansvar for å oppdatere vedlegget om naturressursvern. I tillegg skal de spille inn forbedringsforslag til de andre temaene i vedleggene, som blant annet er luftforurensing, energi, kulturminnevern og avfallshåndtering.

—Forsvarsbygg forvalter store naturområder i Norge, så naturressursvern under militære øvelser er et veldig viktig tema for oss.  Vi er glad for at Forsvarets miljøseksjon har spurt om vi kan bidra til revisjonen med vår spesialistkompetanse på forsvarsspesifikke miljøutfordringer. Et slikt samarbeid gjør resultatet sannsynligvis enda bedre, forteller Torild Jørgensen, leder for miljøseksjonen i Forsvarsbygg.

Bidrar med erfaringer

Forsvarsbygg ønsker også å bidra inn i arbeidet med vedleggene som går på blant annet avfall og energi, selv om Forsvaret ikke har ansvaret for oppdateringen av disse.

—Vi har oppnådd gode resultater innenfor sortering av avfall i norsk forsvarssektor, og fjorårets NATO-øvelse Trident Juncture ga oss nyttig erfaring vi ønsker å bidra med nå som NATO-standardene skal oppdateres. I tillegg har vi de siste årene hatt svært gode resultater innen energieffektivisering, som også er erfaringer vi ønsker å dele med andre allierte og få inn i standardene, sier Jørgensen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.