Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Første renholdskontrakt er sagt opp

Forsvarsbygg overtar ansvaret for renhold i Rogaland og Agder innen utgangen av året.

Den første av i alt 13 renholdskontrakter i forsvarssektoren er nå sagt opp. Dette er et viktig steg i arbeidet med å ta tilbake alt daglig renhold i sektoren.
- Vi er godt i gang med å overta ansvaret for renholdet. Slik oppdraget vårt tilsier, overtar vi den første kontrakten i år, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Disse stedene omfattes

Kontrakten med ISS Facility Services AS som nå er sagt opp, gjelder for renhold av om lag 110 bygg. Disse ligger i Kristiansand, Evje og Hornnes, Bjerkreim, Sola, Sandnes, Stavanger og Rennesøy kommune. De fleste byggene ligger på Jåtta, Kjevik og Madla.

Kontrakten har seks måneders oppsigelsestid

Kontrakten har seks måneders oppsigelsestid. Forsvarsbygg overtar dermed ansvaret for renholdet før utgangen av 2023.
- Vi ønsker å skape en god arbeidsplass for renholderne og renholdslederne. Tjenesten skal også tilfredsstille brukernes forventning til kvalitet og være bærekraftig over tid, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Virksomhetsoverdragelse

Forsvarsbygg står foran et omfattende arbeid med å bygge opp et av Norges største og beste fagmiljøer på renhold. Overføringen vil skje som en virksomhetsoverdragelse med de rettighetene for personellet som følger av dette.
- Forsvarsbygg vil legge til rette for et godt samarbeid med ISS Facility Services AS for å sikre en smidig overføring av den velfungerende renholdstjenesten, sier Thorbjørn Thoresen.

I dialog med ISS starter nå arbeidet med å kartlegge alle detaljene rundt overdragelsen av den første kontrakten.

-Trygghet for jobben er viktig for våre medarbeidere som jobber på forsvarskontraktene, og det er gledelig at Forsvarsbygg bekrefter at de vi følge reglene om virksomhetsoverdragelse når renholdet overføres til Forsvarsbygg. Vi vil bidra til et godt samarbeid om overføringen som har fokus på medarbeiderne våre, sier regionsdirektør Rune Bergman i ISS Facility Services AS.

Rune Bergman i ISS Facility Services AS.

 

Bakgrunn

  • Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg får ansvaret for renholdet i forsvarssektoren som del av en helhetlig eiendomsforvaltning.

  • Målsettingen er å gradvis ta tilbake alt daglig renhold slik at det utføres av renholdere ansatt i Forsvarsbygg innen utgangen av 2024.
  • Forsvarsbygg skal etablere en stor renholdsorganisasjon med mer enn 400 ansatte. Oppbyggingen vil skje med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag.

For mer bakgrunnsinformasjon, se: www.forsvarsbygg.no/renhold 
Se også spørsmål og svar.

 

image87kir.png

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.