Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Deltakerrekord på konferanse om beskyttelse og sikring av bygg

Nesten 350 deltakere er samlet for å lære om sikring i en ny tid på vår årlige konferanse om beskyttelse og sikring av bygg den 28.-29. september. 

Å si noe om hva som kan hende i framtiden er en krevende øvelse. Det kan være utfordrende å vite hvor robust en virksomhet er overfor tilsiktede handlinger, og hvilke trusler en bør ta høyde for. Å sikre alle verdiene sine mot en trusselaktør med betydelig kapasitet kan også fort bli unødvendig dyrt og ressurskrevende. Under årets konferanse for sikring av bygg ønsket vi derfor å belyse ut noen av disse spørsmålene:

  • Hva betyr sikring i praksis?
  • Hvordan skal du fastsette sikringsbehovet ditt?
  • Hvordan beskytter du virksomheten mot en avansert aktør?

På bakgrunn av disse overordnede spørsmålene er målet å gi deltakerne økt kunnskap, slik at de lettere kan avgjøre hvorvidt egen virksomhet er tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde.

Dramatisk endret sikkerhetspolitisk situasjon
Konferansen ble åpnet av vår direktør Thorbjørn Thoresen:
-Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er dramatisk endret. Aksjoner kommer stadig nærmere oss, og nye metoder brukes. Lastebiler brukes til å kjøre inn i folkemengder. Blant annet er Stockholm-hendelsen en av disse hendelsene, som dere vil få innblikk i litt senere i dag.

Et annet aktuelt tema er trusler fra og mottiltak mot droner.  
-Morgendagens droner med nye teknologi er allerede her, og droner er nå tilgjengelige for alle. En av hovedutfordringene er deteksjonen av dronene, og det er viktig at mottiltakene skreddersys til lokasjonen man skal beskytte, fortalte Yngve Slagsnes, Forsvarsbygg, som holdt foredrag om temaet sammen med Tom Snedal fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

I løpet av de to dagene vil deltakerne få høre et bredt spekter av foredrag innen sikringsfeltet, som for eksempel hybrid krigføring, helhetlig sikring, prosjektutvikling og sikkerhet i nytt regjeringskvartal og på Ørland og Evenes flystasjon, samt forslag til ny sikkerhetslov. Foredragsholdere er fra blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, Kripos, Statsbygg og UK Government. Forsvarsbyggs egne rådgiverne i nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg står også for flere av foredragene innen sine spesialfelt.

Om konferansen
Konferansen for beskyttelse og sikring av bygg arrangeres for fjerde år på rad av vårt nasjonale kompetansenseter for sikring av bygg. Konferansen er Norges største faglige arena for alle som besitter skjermingsverdige objekter eller arbeider med problemstillinger om beskyttelse og sikring av bygg. Deltakerne på årets konferanse var først og fremst forsvarssektoren, departement, statlige etater og kommuner, men også private aktører var til stede.

Neste års konferanse er 10.-11, oktober 2018 på Oslo Kongressenter. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.