Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppgradert kai åpnet på Haakonsvern

Tirsdag 20. juni ble den ferdig oppgraderte utrustningskaien høytidelig åpnet på Haakonsvern. Prosjektet øker kaikapasiteten for Forsvaret og alliertes fartøy og er et viktig bidrag til Sjøforsvarets operative virksomhet.

​​Bildetekst første foto over: Sjef, Sjøforsvarets baser, Kommandør Tone Størksen (tv) mottok en Forsvarsbygg-coin fra avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Stine Fjærli Sjøthun. Alle foto: Åsmund V. Sjursen/Forsvarsbygg.

Sjøforsvarets fartøy trenger en havn. Dagens moderne båter krever mer energi og er større enn da basen ble bygget på 1950-tallet. Nå har Forsvarsbygg ferdigstilt oppgraderingen av utrustningskaien på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen. Hovedformålet har vært å oppgradere kaien for Sjøforsvarets fartøyer.

​​​– Sjøforsvaret er svært fornøyde med at kaien nå er forsterket og oppgradert med et nytt landstrømsanlegg. Behovet for kaiplass på Haakonsvern har vært økende både for egne og allierte fartøy. En oppgradering av utrustningskaien gjør at flere og større fartøy kan fortøyes ved kaien, vi sparer omgivelsene for støy, samtidig som det nye landstrømsanlegget bidrar til å oppfylle våre forpliktelser om å redusere klimautslipp, sier sjef Sjøforsvarets baser, Kommandør Tone Størksen.

EBA viktig for Forsvaret av Norge

Eiendom, bygg og anlegg, EBA, er en av fire kjerneressurser for forsvaret av Norge, sammen med materiell, personell og IKT. Dette prosjektet har hatt en investeringsramme på 230 millioner kroner. PEAB Anlegg AS har vært utførende entreprenør.
– Våre investeringsprosjekter gir positive ringvirkninger i regionen både for næringslivet og for sysselsettingen. Men, viktigst av alt er at prosjektene våre bidrar til at Forsvaret kan utføre oppdragene sine, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Stine Fjærli Sjøthun.

Forsvarsbyggs mål er alltid å gi bærekraftige og kostnadseffektive leveranser som understøtter forsvarssektorens behov.
– Vi er stolte av å kunne overlevere et prosjekt som har så stor betydning for Sjøforsvarets operative drift. Jeg vet at dette har vært et veldig etterlengtet prosjekt ved marinebasen i mange år. Vi er glade for at Sjøforsvaret nå kan ta anlegget i bruk, sier Stine.

Takker naboene for tålmodigheten

Det er omfattende og tidkrevende anleggsarbeider som er gjennomført, som blant annet betongmeisling, mudring og sprengning i sjø.

– Vi er klar over at dette prosjektet har medført støybelastninger for våre nærmeste naboer over lengre tid. Vi vil derfor i dag takke alle våre støyberørte naboer for tålmodigheten de har utvist i byggeperioden. Vi er glade for å kunne si at prosjektet nå er ferdig, og bråket fra byggeplassen vår er over, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Anders Sirevaag.

Nytt landstrømsanlegg vil kunne gi betydelige kutt i klimautslipp

Som en del av prosjektet skal kaiens landstrømsanlegg fra 1960-tallet fornyes, slik at enda flere fartøy kan kobles til strøm ved kailigge. Landstrømsanlegget ved kaien har nå kapasitet til å forsyne to større fartøy med strøm samtidig. Forsvarsbyggs anslag viser at prosjektet kan gi en årlig utslippsreduksjon på ca. 40 tonn nitrogenoksider (NOx) og 4000 tonn karbondioksid (CO2) for begge fartøyene når de kobles til landstrøm i stedet for å gå på fossilt drivstoff fra egne maskiner.

​Landstrøm på Haakonsvern siden 1960-tallet

Allerede siden Haakonsvern ble etablert i starten av 1960-årene, har Norges flåte vært tilkoblet landstrøm ved kailigge. De senere årene har Forsvarsbygg fornyet og utvidet kapasiteten ved flere av anleggene for å tilpasse dem til Sjøforsvarets nye fartøyer.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.