Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Haakonsvern: Oppgradering av utrustningskai

Forsvarsbygg har rehabilitert og oppgradert utrustningskaien ved Haakonsvern. Prosjektet vil øke kaikapasiteten, kutte CO2-utslipp og redusere støy til omgivelsene. Kaien ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2023. 

PEAB Anlegg AS har utført arbeidene etter entreprisekontrakt med Forsvarsbygg. Kontrakten omfatter rehabilitering av kai, oppgradering av omformerstasjon og teknisk infrastruktur til kaien. Arbeidene er nå ferdigstilt. 

Oppgradering utrustningskai illustrasjonskart web.jpg

Kartillustrasjon av området der prosjektet har pågått ved Haakonsvern. 

 

Bakgrunn for prosjektet
Behovet for kaiplass på Haakonsvern har vært økende både for Sjøforsvarets egne og allierte sine fartøy. Dagens moderne fartøy er større og krever mer energi enn den fartøysstrukturen som Sjøforsvaret hadde da Haakonsvern ble åpnet på 1960-tallet. En oppgradering av kaien gjør at flere og større fartøy kan fortøyes ved kaien.

Nytt landstrømsanlegg
Som en del av prosjektet, skal kaiens landstrømsanlegg fra 1960-tallet erstattes med nytt anlegg tilpasset dagens krav. Det nye anlegget vil gi kapasitet til å forsyne to større fartøy samtidig. Det vil gi en årlig utslippsreduksjon på 40 tonn nitrogenoksider (NOx) og ca. 4000 tonn karbondioksid (CO2) for begge fartøyene når de kobles til strøm i stedet for å gå på fossilt drivstoff fra egne maskiner. 

Bildetekst til foto 3 over: KNM Maud på vei til Haakonsvern. Foto: Daniel Netland/ Forsvaret.

Bildetekst til foto 4 over: Landstrømsanlegg for fartøy på Haakonsvern. Foto: Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.