Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Publikumsrekord for Sikringskonferansen

Årets viktigste konferanse for beskyttelse og sikring av bygg gikk av stabelen 25. og 26. oktober.

Årets tema var sikring av anlegg, bygg og eiendom i en uoversiktlig fremtid. Hvilke utfordringer og muligheter kan vi vente oss de kommende årene?

—Behovet for kunnskap og kompetanse innen beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg mot tilsiktede, uønskede hendelser er større i dag enn på svært lenge, med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har i Europa i dag med krig i våre nær-områder, sa Helge Langberg, leder for nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB), i sitt innledningsforedrag.

Image "938A3891.jpg" without description

Helge Langberg, leder NKSB, og rådgiverne Martine Vold og Svein-Olav Christensen om usikkerheten i sikkerhet.

Konferansens to dager var fylt med foredrag om blant annet risikoanalyser og usikkerhet i sikkerhet, digital og fysisk sikring av kraftforsyning og damanlegg, beskytning og beskyttelse av betong, innovative anskaffelsesløsninger av sikringsløsninger og temaer knyttet til sikring og teknologi.

Se fullt program her

20 år som etat, 10 år som nasjonalt kompetansesenter


Det er ti år siden regjeringen Stoltenberg II besluttet at det skulle etableres et nasjonalt kompetansesenter for sikring og beskyttelse av bygg, som en del av Forsvarsbygg. I etterkant av 22. juli kommisjonen ble det identifisert et behov for å samle og forsterke kompetansen om hvordan vi beskytter og sikrer infrastruktur.

—Vi er kompetansesenter for hele statlig sektor, men det var naturlig at et slikt senter ble lokalisert til forsvarssektoren.  Vi har drevet med dette i mange hundre år. Forsvarsbygg markerer 335 års jubileum som fortifikasjonsetat i år. Vi snakker ikke lenger bare om fortifikasjon, men også om blant annet kritisk infrastruktur og cybersikkerhet, sa Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.

Image "938A3957.jpg" without description

Direktør Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, under årets Sikringskonferanse.

—Det som ikke har endret seg, er viktigheten. Vi står i en krevende situasjon, der truslene mot Norge er tydeligere og mer fremtredende enn på veldig mange år. Sikringskonferansen er mer aktuell enn noensinne!

Om Sikringskonferansen

Sikringskonferansen arrangeres i 2022 for niende år på rad av Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansenter for sikring av bygg. Kompetansesenteret er statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg mot uønskede, tilsiktede hendelser.

Sikringskonferansen er Norges største faglige arena for alle som besitter skjermingsverdige objekter eller arbeider med problemstillinger om beskyttelse og sikring av bygg. Årets konferanse har deltakere fra forsvarssektoren, departement, statlige etater og kommuner, samt privat næringsliv.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.