Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verdensdagen for Helse Miljø og Sikkerhet

Den 28.april markeres ILO-dagen. Verdensdagen for sikkerhet, arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsforhold. Det er fra FNs bærekrafts mål nr. 8.

På denne dagen er det en god anledning for alle til å fremheve forbedringer vi gjør i det daglige, for å forsterke nettopp disse forholdene.

- Vi har et stort søkelys i Forsvarsbygg på å forbedre helse, miljø og sikkerheten innenfor alle de områder hvor vi utfører vår virksomhet, forteller Ingrid Moesgaard Rasmussen, HMS avdelingsleder i Miljøseksjonen til Forsvarsbygg.

- Det gjelder arbeidsmiljøforhold og sikkerheten overfor egne ansatte, eller i rollen som EBA forvalter og ikke minst som byggherre i prosjekter vi gjennomfører.

Identifisere forbedringer for bedre HMS-kultur

Ved utgangen av fjoråret vedtok ledelsen i Forsvarsbygg å jobbe for en styrket HMS-kultur i hele organisasjonen. Arbeidet er igangsatt med prosjekt HMS-styring.

Resultater fra de enkelte avdelingers arbeid med HMS-prosjektet, handler om å identifisere forbedringer innen arbeidsmiljø som kan gjenbrukes som ny «beste praksis» i hele organisasjonen.

- Det gjelder å finne gode HMS-indikatorer innen ulike arbeidsfelt, sikre gode prosesser med HMS opplæring og risiko vurderinger, rapportering og å gjennomføre kontinuerlig forbedring, forteller avdelingslederen. 

Søkelys på arbeidslivskriminalitet      

Forsvarsbygg har et samarbeid med Skatteetaten for å sikre et seriøst arbeidsliv. I våre anskaffelser krever vi at leverandører og underleverandører som skal utføre arbeid for oss, skal levere fullmakt for utvidet skatteattest.

Dette bidrar til å motvirke arbeidslivskriminalitet ved å stille seriøsitetskrav overfor leverandører og underleverandører. Kontraktene har blant annet krav til HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBANK, faglærte håndverkere, lærlinger og krav til lønns- og arbeidsvilkår.

- Vi stiller krav til at våre leverandører har maksimalt to ledd med underleverandører, og at de viderefører våre seriøsitetskrav til sine underleverandører. Videre har vi krav til at bruk av enkeltpersonforetak og innleid arbeidskraft skal godkjennes av Forsvarsbygg, forteller Ingrid.

Sikre oppfølging på arbeidsplassene

- Vi skal sikre og kontrollere at våre leverandører betaler skatter og avgifter, som igjen bidrar til et leverandørmarked der det konkurreres på like vilkår. Det er en viktig oppfølging av seriøsiteten, sier hun.

Vi har plan for sikkerhet (SHA) på byggeplass med rapportering av skader med fravær, og totalt antall skader på byggeplasser. Det anvendes miljøoppfølgingsplaner med rapportering på bruk av miljøoppfølgingsplaner (MOP) i investeringsprosjekter, og forebygging av arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsprosjekter.

- Aktiv oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bygge- og anleggsprosjekter er og en del at seriøsitetskravet vi kontrollerer, sier Ingrid Moesgaard Rasmussen, HMS avdelingsleder i Miljøseksjonen til Forsvarsbygg.

FNs bærekraftsmål nr8

imagem1yqm.png

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

Mer anstendig arbeid: Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

 

Hva må gjøres? For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.