Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bor og jobber forsvarsansatte i gamle, utslitte bygninger?

I noen tilfeller er det dessverre riktig at bolig og kvarter tidligere har blitt nedprioritert i budsjettene. Noen steder i landet har dette ledet til utdaterte og delvis utslitte bygninger. Det positive er at det gjøres noe med situasjonen nå.

Behovene innen forsvarssektoren er mange, og det er ikke økonomiske rammer til å dekke alle. Det medfører at forsvarssektoren har et betydelig og økende vedlikeholdsetterslep på EBA. Forsvarssektoren har ca 4.1 millioner kvadratmeter bygninger. En betydelig andel av dette er såkalt personellrelatert EBA. Tilstanden på deler av denne porteføljen er ganske slitt, og den forverres. Det er bygget mange nye kaserner, forlegninger og boliger de senere årene, men etterslepet er fortsatt stort, og mange av de gamle forlegningene og boligene har oppgraderingsbehov.

Det er ulike årsaker til at det er slik. På den ene siden dekker ikke ‘husleiemodellen’ behovet for fornyelser. Midler til henholdsvis fornyelsesprosjekter og nye kapasiteter veies ofte opp mot hverandre. Ofte blir større fornyelsesprosjekter utsatt for lenge. Selv med ekstrabevilgninger vil det ta tid før alle forlegninger og boliger har samme standard som for eksempel helt nye boliger, som de for befal på Evenes.

Denne problemstillingen er anerkjent. Såkalt personellrelatert EBA, bygg hvor man bor og oppholder seg, løftes på prioriteringslisten. I 2022 ble det gitt en egen ekstrabevilgning for å forbedre boforholdene for befal og soldater, og denne er foreslått økt og videreført i 2023.2 Disse ressursene kommer i tillegg til den ordinære bevilgningen til drift og vedlikehold. Det betyr at vi kan forbedre forholdene på mange steder.

Fant du det du lette etter?