Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarets renhold tilbake til sektoren

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet, er Forsvarsbygg godt i gang med å bygge opp en av Norges største og beste renholdsorganisasjoner med mer enn 400 ansatte. 

- Det er naturlig at alt daglig renhold utføres av Forsvarsbygg fordi vi allerede drifter og vedlikeholder byggene i forsvarssektoren, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Etablerer en av Norges største renholdsorganisasjoner

Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag en million kvadratmeter og ivaretas fra før av flere private aktører. Samlet sett blir dette en av de største renholdsleveransene i Norge. Mange ansatte berøres.
- Vi skal skape en god arbeidsplass for renholderne. Og vi skal levere gode og effektive renholdstjenester, sier Thorbjørn.

Gradvis oppbygging frem til utgangen av 2024

Arbeidet startet i 2023. Målet er at alt daglig renhold er tilbakeført i løpet av 2024.

Tett dialog med ansatte, brukere og leverandører ivaretas

Forsvarsbygg bygger nå opp renholdsorganisasjonen med basis i de renholdsressursene som finnes i forsvarssektoren i dag.
- Vi ønsker en tett dialog med de ansatte, brukerne og dagens leverandører, slik at vi tar med oss deres erfaringer, sier Thorbjørn.

Godt renhold er viktig for forsvarsevnen

- Godt vedlikehold er viktig for helsen og trivselen for de ca 17.000 menneskene som jobber i Forsvaret. Godt renhold bidrar også til mindre slitasje og lengre levetid for om lag 13.000 bygg og anlegg over hele landet, sier Thorbjørn. 

 

 

Oppdraget

  • Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg får ansvaret for renholdet i forsvarssektoren - som del av en helhetlig eiendomsforvaltning. 
  • Beslutningen om å tilbakeføre forsvarssektorens renhold er en oppfølging av Hurdalsplattformen.
  • Der stadfestes det at regjeringen vil «sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigen regi».
  • Les pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet her.