Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mulighetsstudie: Nytt torg på Fredriksvern verft

Bakgrunn

Fredriksvern i Stavern er et fredet marineverft fra midten av 1700-tallet som i dag huser sivil virksomhet etter at Luftforsvaret flyttet ut i 2002. Verftet er i dag et aktivt skolested for politiet og annen beredskapsvirksomhet ved siden av å være et yndet turistmål og kulturarena.

Redningsselskapets Sjøredningsskole (SRS) hadde bygget opp virksomhet på Fredriksvern i flere år, og trengte bedre fasiliteter. Forsvarsbygg laget derfor i 2014 en mulighetsstudie for å vise at Fredriksvern fortatt kunne gi gode muligheter for fremtiden. Generelt var forutsetningene gode; med gode øvingsforhold til lands- og til sjøs, og med samlokalisering med andre nødetater fra før.

Mulighetsstudie

I tråd med SRS’ behov ble det laget et «torg» som skulle gi identitet til virksomheten. Skolen ville her få en god synliggjøring mot publikum, med 250.000 besøkende på Fredriksvern hvert år, med gode plassforhold for øvelser og trening ute og inne.

«Kanonhallen» ble omformet som SRS’ synlige hovedbygning, med tydelig profilering utad, og med rom for hele kjernevirksomheten: resepsjon, undervisningsrom, lager, simulatorer, kontorer, garderober m.v. Bygningen viste seg meget fleksibel for en rekke bruksområder.

«Kadettbrakka» med sitt historiske miljø, og tradisjoner fra Krigsskolens skolevirksomhet for nesten hundre år siden, ble utnyttet med sosiale rom, møterom, supplerende kontorer og overnattingsrom med hotellstandard. Det er potensial for å utvide arealene i takt med økende virksomhet. Lokalene her vil samvirke med øvrige fasiliteter på Fredriksvern, med overnatting, messer, auditorier, verksteder etc.

Studien viste at ny bruk og tilpasning til moderne krav kunne gjøres med respekt for kulturminnehensyn. Studien ble drøftet med Riksantikvaren, som ga klarsignal til å utvikle prosjektet videre. I ettertid valgte SRS å flytte til Horten, men det av andre grunner.

 

Bilder

Image "SRS-torget.jpg" without description

 "Torget"

 

Image "øvelse med helikoptre på torget, Galeiskur og kadettbakka i bakgrunnen.jpg" without description

 Øvelse med helikoptre på torget, Galeiskurene og Kadettbrakka i bakgrunnen.

 

Image "Kanonhallen ny planløsning.jpg" without description

Kanonhallen, ny planløsning

 

Image "nytt interiør med kommandobro.jpg" without description

Nytt interiør med kommandobro

 

Image "Kadettbrakka interiør.jpg" without description

Kadettbrakka, interiør

 

Image "Kadettbrakka trapperom.jpg" without description

Kadettbrakka, trapperom

 

 

Christian Borhaven 05.08.2015

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.