Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Halkavarre

Halkavarre ligger i Porsanger kommune, Finnmark, og er rikt på myrer, myrtjern og innsjøer. Området inneholder også flere kulturminner, både fra samisk virksomhet og fra svenske og norske bosetninger.

Halkavarre ligger i tilknytning til Garnisonen i Porsanger. To større vassdrag drenerer ut av skytefeltet, Lakselv- og Brennelvvassdraget.

Reindrift

Området er eid av staten og forvaltes av Finnmarkseiendommen (FeFo) for Statskog. Det er sterke reindriftsinteresser i området og det drives aktiv reindrift i skytefeltet. Reindriftsdistriktet og Forsvaret har en avtale om bruk av feltet, som strekker seg frem til 2016.

Sjelden valmue

Halkavarre har en svært variert natur. De høyeste toppene, Halkavarre og Stourra Gaggavarre, er opp mot 1000 m.o.h. I sør og øst er landskapet viddepreget. Sentralt i skytefeltet ligger en rekke vann i åpen furuskog, iblandet bjørk og osp (NINA-rapport 341 – 2008 og BM-rapport 58 - 2003). Skytefeltet har en forekomst av svalbardvalmue (sårbar). Det er ikke kjent at arten er funnet noen andre plasser i Porsanger kommune, og den er relativt sjelden i Finnmark fylke. Valmuen er kjent fra Svalbard og Bjørnøya, og i fastlands-Norge er den kun funnet i Finnmark.

Forurensingen ingen helserisiko

Det har i perioder blitt brukt betydelige mengder hvitt fosfor i skytefeltet, men dette opphørte i 2003. Det ble i 2008 og 2009 foretatt kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i feltet (Akvaplan-Niva AS Rapport: 4328 – 02). Det ble i 2010 gjennomført en ytterligere undersøkelse.

I begge undersøkelsene ble det funnet så lave forekomster med forurensing i jord, vann, fisk og sau at dette blir ansett som ubetydelig med hensyn til risiko for mennesker. Det ble heller ikke funnet at det var noen helsemessig risiko for beitende dyr (se FFI rapport i margen for mer informasjon).

Foto: Svalbardvalmue er fotografert av G.H.Systad. Bildet kan ikke kopieres og brukes uten tillatelse fra fotografen.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: 1945

Areal: 207 849 daa

Fylke: Finnmark

Kommune: Porsanger

Eieforhold: Eid av Staten og forvaltes av Finnmarks- eiendommen (FeFo) for Statskog. 

Hovedaktivitet: Feltet er per i dag det største skyte- og øvingsfeltet i Norge. Regnet for å være et av Europas beste øvingsområder fordi både norske og utenlandske soldater her har muligheten til å øve uforstyrret over store områder og under varierte klimatiske forhold.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.