Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Biologisk mangfald i skyte- og øvingsfelta våre

Skyte- og øvingsfelta våre dekker store areal og eit stort spenn av natur. Vi har kartlagt alle skytefelta våre for å kunne være tidleg inne med vurdringar av det biologiske mangfaldet i mellom anna byggesaker, søknadar om løyve til forureinande verksemd og reguleringsplanar. Her kan du lese om det biologiske mangfaldet i nokre av skyte- og øvingsfelta våre.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.