Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rødsmoen

Rødsmoen er et stort og forholdsvis øde skogsområde med store verdier av både dyre- og planteliv. Både gaupe og bjørn har fått unger i området de siste åra. Militærøvelser i området ser ikke ut til å bekymre dem nevneverdig.

Rødsmoen ligger på Rena i Åmot kommune.

Lavfuruskog og rike myrlendte områder

Store deler av Rødsmoen preges av artsfattig lavfuruskog. Før skyte- og øvingsfeltet ble opprettet ble hele området nøye kartlagt for å sikre en best mulig plassering av de ulike øvingskapasitetene med tanke på å bevare naturmangfoldet. De fuktigere områdene har for det meste et mye rikere artsmangfold, og de viktigste av disse områdene er skjermet fra bruk under øvelser. Dette gjelder både områder som er viktige for vilt og for sjeldne planter.

Orkideér og andre spennende planter

Marisko er vår mest iøyefallende orkidé. Arten er fredet, og områdene der de vokser er derfor nøye merket opp på kartene som brukes under øvelser for å sikre at de ikke skades. Kåltistel, som er nær truet på rødlista, finnes stort sett i de samme områdene som marisko, og blir også fulgt spesielt opp. Forekomstene av kåltistel på Rødsmoen er kanskje de beste i landet. Rødsmoen ble rekartlagt sommeren 2012, og den nye rapporten ble ferdigstilt våren 2013.

Kyr på sommerjobb

Det er ansatt to personer på miljø lokalt i Østerdalen, noe som gjør at de på Rødsmoen er langt fremme på miljøarbeid sammenlignet med mange andre skytefelt. Et av tiltakene de jobber en del med er skjøtsel. Det gjelder alt fra skjøtsel på setervoller til skjøtsel av skytefelt og blindgjengerområder. Et av de mest vellykkede skjøtselstiltakene, og også mest omtalte, er bruken av kuer til å holde vegetasjonen nede på en av de store skytebanene. Det er en fin avtale der bøndene får gratis beiteområde, mens Forsvaret slipper å bruke sprøytemidler eller timesvis på manuell rydding.

Foto: Yglesjøen, tårnfalk og marisko fotografert av J.R. Samuelsen.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: 1996
Areal: 45 284,5 daa
Fylke: Hedmark
Kommune: Åmot
Eieforhold: Eid
Hovedaktivitet: Øvingsområde tilhørende Østerdal garnison, en av Europas mest komplette militære utdannings- og øvingsområder, svært godt tilrettelagt for moderne militær utdanning og trening.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.