Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tarva

Tarva skytefelt ligger på en øygruppe utenfor Ørland med store natur- og kulturlandskapsverdier. Feltet er et av de viktigste øvingsområdene for skarpskyting for både Luft- og Sjøforsvaret.

Øygruppen Tarva består av mer enn 300 øyer og holmer i havgapet rett utenfor Trondheimsfjorden. Skytefeltet Tarva ligger på Karlsøya, som er den vestligste av de tre store hovedøyene, men har også flere holmer og havområdet Buklingen nord for denne inkludert i skytefeltet. Feltet ble etablert som skolefelt for jagerfly i 1977, og avdelinger fra hele Europa kommer til Tarva for å trene.

En kystperle

De store natur- og kulturverdiene på Tarva er knyttet til arealene med kystlynghei, de svært artsrike strandengene og det rike fuglelivet. Også krigsminner fra 2. verdenskrig, som bygninger, bunkerser og kanonstillinger, samt arkeologiske kulturminner, er rikt representert på øygruppen.

Været landskapsvernområde, etablert i 1982, representerer i stor grad natur- og kulturverdiene på Tarva. Men også Karlsøya, som er nedslagsfelt for granater fra jagerfly, omfatter tilsvarende verdier.  Her hekker for eksempel sjøfugl, som smålom, teist, gråhegre og gravand. Av andre arter kan ærfugl, grågås, svartbak og tjeld og vaderne rødstilk, myrsnipe, steinvender og sandlo nevnes.

Lyng og hei - en sjelden vare

Kystlandskapet på Tarva er plukket ut som et av de viktigste i sitt slag. Det er fordi store deler av øygruppen er dekket av kystlynghei, som fortsatt holdes i hevd gjennom beiting, lyngbrenning og annen skjøtsel. Kystlynghei er en naturtype som i dag er i sterk tilbakegang nasjonalt og internasjonalt, og som det derfor er knyttet innskjerpet forvaltning til som såkalt utvalgt naturtype.

På Karlsøya er det heier med høy andel røsslyng, splittet opp av en del smale myrdrag og skjermete bukter med strandeng i ulike utforminger.  Særlig vestsiden er sterkt eksponert og har relativt større areal strandberg enn resten av øygruppa. Den store utfordringen er sitkagran i full spredning som på sikt kan ødelegge kystlyngheien. Fylkesmannen er i ferd med å utarbeide forvaltningsplan for kystlandskapet på Tarva.

Tarva i media

I 2012 havnet Tarva i søkelyset da NRKs barne-tv satsning "Tuva frå Tarva" ble vist. Her følger vi Tuva som noe motvillig flytter med moren sin fra byen til det vesle øysamfunnet. Serien gir et flott bilde av mangfoldet på øyene, både blant folk og fe.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: 1977

Areal:  2 550 daa

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: Bjugn  

Eieforhold: Leid

Hovedaktivitet: Taktisk øvingsfelt med bruk av skarpe våpen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.