Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsker på støy

Forsvarsbygg har egne forskningsprosjekter knyttet til støy fra militær aktivitet.

Forsvarsbygg er pliktet til å kartlegge støyutbredelse fra våre mange anlegg rundt om i landet. Utfordringene med denne kartleggingen er på mange måter litt annerledes enn hva en møter ved kartlegging av andre støykilder, som for eksempel vei- og jernbanetrafikk.

Støykilder fra forsvarsvirksomhet er ofte høyimpulsive med et stort lavfrekvent innhold. Dette betyr at støyen kan forplantes over lange avstand og at blant annet meteorologi og bakkeforhold får ekstra stor betydning. Den spesielle karakteren til støykildene medfører også at vi selv må ta ansvar for å utvikle og forbedre beregningsverktøyene våre.

Støyprosjekter

Her finner du en liste over prosjekter med denne målsetningen, som enten er påbegynt eller skal begynne:

 • Verifisering og validering av en ny lavfrekvent beregningsmodell.
  Det er utviklet en beregningsmodul for beregning av lavfrekvent støy og vibrasjoner. Modulen er mye mer avansert enn standard-metoden for beregning av skytestøy, blant annet gjennom en meget sofistikert beskrivelse av bakkens påvirkning.
 • Utvikling av ny og neste generasjons beregningskjerne med bruk av såkalte PE-løsere.
  Et arbeid med å utvikle en beregningsmetode basert på såkalte «parabolic equations» skal begynnes i 2013. Metodikken forventes å ha stor potensial og arbeidet kan ses på som en langsiktig tilnærming til utviklingen av beregningsmuligheter for støy. I dette arbeidet samarbeider vi med andre internasjonale aktører innen støyfaget.
 • Studie om beregning og måling i det ulineære området nærmest støykilden.
  Ved høye lydnivåer (over ca 130 dB) forplanter seg lyd ikke lineært, dvs den reduseres ikke jevnt da avstanden økes. For å kunne måle støykilder og beregne lydutbredelse bedre, er det viktig med bedre kunnskap om hvordan lyden oppfører seg i dette ulineære (ujevne) området nær støykildene.
 • Etterisolering av boliger med formål å forbedre lavfrekvent lydreduksjon.
  Et arbeid med å studere ulike former for forbedring av lavfrekvent lydisolasjon av eksisterende hus pågår. Prosjektet utføres som en kombinasjon av numeriske løsninger og fullskaleforsøk og har målsetningen at komme frem til konkrete støytiltaksalternativ.

De fleste prosjektene utføres i samarbeid med de mest relevante miljøene i Norge for denne typen forskning: Forsvarets forskningsinsitutt, Norges geotekniske insitutt og SINTEF.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.