Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Akershus festning

Forord

Akershus festning er et av landets fremste kulturminner. Samtidig er festningen en aktiv arbeidsplass og kulturarena. Deler av regjeringsapparatet holder til her, og viktige deler av Forsvarets skole-, museums- og stabsvirksomhet. I en tid hvor mer og mer av Forsvarets virksomhet er usynlig for folk flest, tjener Akershus festning som en møteplass for Forsvaret og det øvrige samfunn. Dette er positivt for Forsvaret, men samtidig forpliktende og krevende når det gjelder forvaltning.

Forsvarsbygg har på vegne av Forsvarsdepartementet det helhetlige ansvaret for Forsvarets kulturminneforvaltning. Innenfor Forsvarsbygg er det derfor etablert en egen kulturminnefaglig enhet for å ivareta dette arbeidet. For å legge et faglig grunnlag ble det i 1995 igangsatt et 4-årig samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren, Forsvarsmuseet og det daværende Forsvarets bygningstjeneste, kalt Forsvarets kulturminneprosjekt (FKP). En av prosjektets oppgaver var å lage maler for verneplaner for festninger og andre militære kulturminner.

Verneplanen som her foreligger er ment å være en støtte i den daglige forvaltningen. Likeledes skal verneplanen være en premissgiver for alle andre planer på festningen. Dette er i tråd med anbefalingene i Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) – «Nasjonale festningsverk».

Vi håper verneplanen vil tjene sin hensikt og samtidig være interessant lesning for alle som har interesse av bevaringsarbeidet på Akershus festning.

Verneplanen for Akershus er nylig revidert og disse sidene vil bli supplert og oppdatert.

Image "90569_coverpage_1_01_a.jpg" without description