Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplaner

Forsvarsbygg har utarbeidet verneplaner for de nasjonale festningene og forvaltningsplaner for flere av Forsvarets bygg og anlegg. Målet med planene er å sikre at utviklingen og aktiviteten ved anleggene skjer i harmoni med vernehensynet.

Image "1028_1030.JPG" without description

Landsverneplan for Forsvaret

Forsvarets byggevirksomhet er variert og spenner fra middelalderborger til enkle stillinger, fra staselige kommandantboliger til enkle depoter. Noen militære bygg skiller seg klart fra den samtidige og lokale byggeskikken, mens andre bærer sterkt preg av tidens stil og lokale tradisjoner.
Gå til landsverneplan