Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredrikstad festning

Forord

Da Norge-Danmark mistet Bohuslen med Bohus festning i 1660, ble Fredrikstad en viktig grenseby. Planen om en permanent befestning av byen ble approbert av Fredrik III den 27. mars 1663. Den var tegnet av Willem Coucheron etter prinsippene i det gammelnederlandske bastionsystem, med dype bastioner omkranset av en bred vannfylt vollgrav. Festningsstrukturen har vært lite endret siden, derfor fremstår Fredrikstad festning i dag som en av de mest intakte festningsbyer i Nord-Europa.

Dette unike kulturmiljøet, der storartede og sindige militære bygninger er blandet med de sivile, ble administrativ fredet allerede i 1928. Festningen som aktivt anlegg ble nedlagt i 1903, vel etter 240 år siden anleggelse. Smålenenes regiment (senere Østfold regiment) hadde fortsatt sitt hovedkvarter her, til garnisonen ble endelig nedlagt i 2002. 

Forsvarsbygg har på vegne av Forsvarsdepartementet det ansvaret for Forsvarets kulturminner. Nasjonale Festningsverk er en enhet i Forsvarsbygg som skal forvalte, bevare og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte til levende arenaer for kulturliv, folkeliv og næringsliv. Verneplanene – som utarbeides for alle de 14 nasjonale festningsverkene – skal være til støtte i dette arbeidet, og danne premiss for øvrige planer som vedrører festningsverkene. Dette er i tråd med anbefalinger i Stortingsmelding nr. 54 Nasjonale festningsverk (1992–1993). 

Verneplanen er godkjent av Riksantikvaren i brev av 26.10.2006.

Vi håper at verneplanen for Fredrikstad festning vil tjene sin hensikt og samtidig by på ny innsikt i historien til et av landets mest særegne militære kulturminner.

Image "picture-5-2.jpg" without description

 Fredrikstad festning sett fra luften. Foto Kjetil Rolseth.

Fant du det du lette etter?