Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hegra festning

FORORD

Hegra festning er i dag særlig kjent for hendelsene i april og mai 1940 da major Holtermann med ca. 250 mann – og én kvinne – motsto det tyske angrepet i 25 dager. Hendelsen ble kjent ut over Norges grenser og representerte en viktig oppmuntring for andre nordmenn under et ellers nedslående og vanskelig felttog. Den er i dag et nasjonalt symbol for norsk motstandsvilje under kampene i 1940. Mindre kjent er Hegra festnings tilknytning til Unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Hegra er et av de mest påkostede militære anlegg bygget forut for unionsoppløsningen. Festningen ble bygget som et sperreanlegg og skulle sikre landtilgangene mot Trondheim fra øst. Ved ferdigstillelsen i 1910 var det en stor begivenhet både politisk og militærstrategisk. Anlegget inngikk i en ny befestet forsvarslinje langs grensen mot Sverige og var del av en ny nasjonal forsvarsplan. I denne sammenhengen representerer Hegra også ønsket om oppbygging av et nasjonalt forsvar.

Forsvarsbygg har på vegne av Forsvarsdepartementet det helhetlige ansvaret for Forsvarets kulturminner. Nasjonale Festningsverk er en enhet i Forsvarsbygg som skal forvalte, bevare og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte. Utfordringen er å gjøre festningene til levende og etterspurte arenaer for kultur, næring og opplevelser uten at det går på bekostning av deres kvaliteter som kulturminner. Verneplanene – som utarbeides for alle de 14 nasjonale festningsverkene – skal være til støtte i dette arbeidet, og danne premiss for øvrige planer som vedrører festningsverkene. Dette er i tråd med anbefalinger i Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Verneplanen er godkjent av Riksantikvaren i brev av 13.august 2004.

Vi håper at verneplanen vil by på god innsikt i historien til et av landets viktigste militærhistoriske kulturminner.

Siden verneplanen lå ferdigskrevet i 2005 har Forsvarsbygg gått gjennom en omfattende omorganisering der den kulturminnefaglige enheten Faggruppe kulturminnevern er flyttet fra Divisjon Rådgiving til en ny enhet Nasjonale festningsverk. Også den delen av Markedsområde Trondheim som hadde ansvaret for drift og vedlikehold av festningen har fra 1.januar 2006 blitt en integrert del av Nasjonale festningsverk. I forståelse med ledelsen i Forsvarsbygg er navn- og rolleendring etter omorganiseringen ikke ajourført i verneplanen.

Image "picture-3-1.jpg" without description

Den 23. april 1940 åpnet tyskerne ild mot festningen fra en 15 cm kanon plassert vest for Smågård.

Image "picture-9-1.jpg" without description

Beleiringen av Hegra festning ble verdenskjent og en stor nyhet i diverse internasjonale aviser. Utdrag fra Daily Telegraph 22. april 1940.

Image "picture-1-1.jpg" without description

Kommunikasjonstunnel med seks oppganger til kanonstandplasser. Foto: Jiri Havran.

Fant du det du lette etter?