Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ballangen

Ute av Forsvarets eie.

Image "185453_Ballangen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

185453

Etabl.navn:

Ballangen

Etablert år:

1972 (1917)

Opprinnelig forsvarsgren:

HV 14

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Ingeniørbolig for Bjørkåsen Gruber

Opprinnelig operativ sammenheng:

Bygningen utgjør en del av det sivile samfunnet rundt Bjørkåsen Gruber og er bygget som ingeniørbolig for gruveselskapet. Etter militær overtagelse var boligen sanitetsmagasin for Hæren.

Image "80478_280_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet ligger i en sydvendt åsside med blandingsskog. Skogen skjermer det mot et nyere boligfelt i syd. Etablissementet består av en bygning oppført i 1917 som ingeniørbolig for A/S Bjørkåsen Gruber, samt et uthus. Ingeniørboligen er i to etasjer, står på fuget naturstenssokkel og har skifertekket saltak. Bygningen har stående tømmermannspanel og nybarokk detaljering karakteristisk for perioden rundt første verdenskrig, med markerte hjørnekasser og trekantede og buede felter over vinduer og dører. Innvendig er rominndeling, materialbruk og detaljering samt opprinnelige ovner i behold. Forsvaret har satt lemmer for alle vinduer på innsiden.

Historikk

1913: Gruvedriften etablert. Dette genererte oppbygging av et helt lite samfunn med en rekke karakteristiske bygninger som arbeiderboliger, sjefsboliger, administrasjonsbygg, sykestue etc.

1917–64: Kontinuerlig drift i gruvesamfunnet.

1972–98: Forsvaret overtok ingeniørboligen og tok den i bruk som lager.

2003: Solgt til private.

2004: Fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

8

Ant. inv. m/vern:

1

Ingeniørboligen er interessant både i en arkitekturhistorisk og en kulturhistorisk sammenheng. Som bolig for ingeniøren har den hatt en sterk posisjon i det lille gruvesamfunnet, og den har en meget høy bevaringsgrad både i eksteriør og interiør.

Ingeniørboligen har hatt en passiv funksjon i tiden etter at den ble overtatt av Forsvaret i 1972, og kan ikke sies å ha noen militærhistorisk betydning. Den tas inn i landsverneplanen fordi Forsvaret på linje med andre statsetater har et eieransvar for alle kategorier av verneverdige bygninger og anlegg. For mange av Heimevernets bygninger gjelder forøvrig at de ikke er funksjonsbygget for forsvarsformål, men overtatt etter sivile virksomheter. Ingeniørboligen er i så måte typisk for denne forsvarsgrenens bygninger. Det gjelder videre at bygningen inngår i en nær sammenheng med andre verneverdige bygninger knyttet til gruvedriften, bl.a. Bjørkåsen Grubers kontorbygning som idag huser Ballangen bygdemuseum.

Merknad

Forskriftsfredning av inventar i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_281_01_a.jpg" without description
Image "80478_281_02_a.jpg" without description

185453 Ballangen

Image "80478_281_03_a.jpg" without description

Verneverdige inventar

Bygning med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Lager

1917