Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Banak flystasjon

Image "202052_Banak_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

202052

Etabl.navn:

Banak flystasjon

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Hærens flyvåpen

Nåværende funksjon:

Base for Luftforsvaret

Opprinnelig funksjon:

Hovedterminal for lufttransporttjenesten i Finnmark

Opprinnelig operativ sammenheng

Banak ble etablert som feltflyplass for Hærens Flyvevesen i 1938, men det var liten flyaktivitet frem til krigsutbruddet i 1940. For tyskerne ble Banak en av de viktigste flyplassene for angrep på den allierte konvoifarten til Murmansk. Plassen spilte en viktig rolle under frigjøringen i 1945 i forbindelse med innflyvning av livsviktige forsyninger og personell. Banak er idag Forsvarets nordligste flystasjon.

Image "80478_318_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet ligger på en halvøy innerst i Porsangerfjorden, rett nord for kommmunesenteret Lakselv. De eldste bygningene ved stasjonen er 4–5 brakker i én etasje oppført på slutten av 1940-tallet. Disse bygningene (kalt «gamle Banak flystasjon») ligger øst for selve stasjonsområdet, på veien til den sivile flyterminalen. Flere av disse bygningene er oppført av plank fra den ekstyske rullebanen. Bygningsmassen på det som idag er Banak flystasjon består av forlegninger, kontorer, hangar, ammunisjonslager m. m. fra 1960- og 70-tallet. Den opprinnelige rullebanen var østvest-orientert. «Spor» av denne ses tydelig i landskapet som et område med sand og lite vegetasjon på tvers av dagens flystripe.

Vest for flystasjonen ligger Banak fort. Fortet ble påbegynt av tyskerne, men ikke fullført før etter krigen. Artillerifortet er anlagt som forsvar av flyplassen og består av et fjellanlegg med to kanonstillinger og fire observasjonsposter.

Historikk

Image "80478_319_01_a.jpg" without description

Lager, inv. nr. 0003 og 0001. Begge er reist med flyplassplank, det vil si plankedekke fra rullebanen.

1938: Banak ble etablert som feltflyplass for Hærens Flyvåpen i 1938. En liten grusstripe ble anlagt og i noen grad benyttet av norske beredskapsstyrker i forbindelse med den finsk-sovjetiske vinterkrigen. Flyaktiviteten var liten frem til krigsutbruddet i 1940.

1940–45: I 1941 startet tyskerne en storstilt utbygging av Porsangerområdet, og Banak ble da en av hovedflyplassene for angrep på ishavskonvoiene. Rullebanen ble forlenget og det ble lagt dobbelt plankedekke og man anla også flere stillinger til forsvar av flyplassen. Hangarer, sykehus og verksteder reist. Det ble også anlagt flere stillinger til forsvar av flyplassen. Bygninger og anlegg på flyplassen ble ødelagt da tyskerne trakk seg ut av Porsanger høsten 1944, men flyplassen spilte en viktig rolle under frigjøringen i 1945 i forbindelse med innflyvning av livsviktige forsyninger og personell.

1945–50: Etter krigen ble flyplassen tatt i bruk og bygget ut av Luftforsvaret. De første permanente bygningene, oppført 1948–50, var brakker i en etasje oppført av plank fra rullebanen.

1950–60: I 1951 var plankedekket på rullebanen forfalt så mye at virksomheten på Banak måtte stanses. Aktiviteten lå nede inntil 1963 da en ny rullebane var klar til bruk.

1960–70: Utbyggingen av den «nye» flystasjonen fortsatte på 1960- og 70-tallet med forlegninger, kontorer, hangar, ammunisjonlagre m.m.

1990–tallet: Banak er idag en liten flyplass med variert virksomhet. På grunn av beliggenheten benyttes den kun periodisk og bare av norske jagerfly. Landets NATO-allierte kommer ikke lenger enn til Andøya og Bardufoss med sine jagerfly, på grunn av de begrensninger Norge frivillig har lagt på egen og alliert militær virksomhet i området.

2002: De vernede bygningene overdratt til Porsanger kommune.

Vern

Fredede inv.:

2

Totalt ant. inv.:

232

Ant. inv. m/vern:

2

Brakkene på «gamle Banak flystasjon» – bygget i 1948–50 – har stor militærhistorisk betydning som noe av det første som ble bygget av Luftforsvaret i Nord-Norge etter krigen. Inv. nr. 0001 og 0003 har spesiell interesse fordi de er laftet av flyplassplank. Dette var vanlig flere steder i Finnmark under gjenreisningen etter krigen. Bygningene er godt bevart mht. utforming og materialbruk/detaljer i både eksteriør (panel, vinduer) og interiør (planløsning, materialbruk). De øvrige bygningene i det gamle stasjonsområdet er antagelig bygget i bindingsverk og har ikke samme grad av autentisitet. Flystasjonen forøvrig preges av nyere bygninger. Begge disse kategoriene er av mindre antikvarisk interesse og inngår derfor ikke i vernet.

Merknad

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_320_01_a.jpg" without description

Lager (t. h. ), inv. nr. 0003.

202052 Banak flystasjon

Image "80478_321_01_a.jpg" without description

Verneverdig inventar

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Lager

1949 (solgt)

0003

Lager

1948 (solgt)