Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneverdige etablissement avhendet i løpet av Forsvarets kulturminneprosjekt

Tjeldøy fort

Image "80478_326_01_a.jpg" without description

Tjeldøy fort ble etablert av okkupasjonsmakten under annen verdenkrig for å sikre Ofotfjorden og innseilingen til Narvik mot alliert invasjon. Fortet ble overtatt av Forsvaret etter krigen og videreutviklet. Særlig det ekstyske fjellanlegg ble betydelig utvidet. Fortet ble operativt nedlagt i 1998 og solgt året etter. Fjellanlegget brukes nå til dyrking av sopp og det foreligger også planer om å ta anlegget i bruk til oppdrett av fisk.

Kirkenes

Image "80478_326_02_a.jpg" without description

Kontorbrakken i Egebergsgate. 6 i Kirkenes ble i 1998 forvaltningsoverført til Statsbygg med bevaringsklausul. Bygningen som er oppført i 1947, tjente i starten som kvarter for Marinen. Fra begynnelsen av 1950-tallet har den vært leid ut til Grensekommisariatet. I tillegg til kontorer var det opprinnelig også innredet leilighet for grenskommisæren i bygget. I de siste årene var bygningen i bruk til kontorformål.

Regimentssjefsbolig Narvik

Image "80478_326_03_a.jpg" without description

Som et ledd i Forsvarets etablering i Nord-Norge, ble Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 15 opprettet ved hærordningen av 1911. Regimentet fikk standkvarter i Narvik og ekserserplass på Elvegårdsmoen.

Sjefsboligen som lå i Parkveien 17 i Narvik, er en panelt trebygning i 11/2 etasje med dekorelementer av jugend og nordisk nybarokk. Boligen inngår i en sammenhengende villabebyggelse fra perioden 1910–20, hvorav en rekke er regulert til spesialområde med formål bevaring. Bygningen solgt med bevaringsklausul.

Fant du det du lette etter?