Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nesset/Kinnertangen

Se også verneplan for Oscarsborg festning på www.verneplaner.no.

Image "062804_03_Nesset_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

062804/062803

Etabl.navn:

Nesset/Kinnertangen

Etablert år:

1895

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Utenverker for Oscarsborg

Opprinnelig operativ sammenheng:

Formålet med Drøbakområdets befestninger var først og fremst å sikre sjøveien til hovedstaden. Til Oscarsborgs befestninger hørte flere mindre anlegg, som var viktige deler i en funksjonell enhet med fort, siktestasjoner, ytre befestninger m.m. Oscarsborg var kjernen i dette systemet. Nesset ble bygget ut med bestrykningsbatteri for minefeltet og var del av en befestningslinje fra Nesset, via Oscarsborg og videre østover.

Image "80477_268_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet Nesset ligger på en odde omgitt av Kinnertangen etablissement på Hurumsiden like sydvest for Oscarsborg. Det opprinnelige militæranlegget på Nesset og Kinnertangen ligger i området nærmest sjøen, hvor bygninger og fortifikasjoner er omgitt av skog. Her er eldre fortifikasjoner og bygninger bevart fra etableringsperioden i 1890-årene.

I østhellingen ligger det gamle bestrykningsbatteriet med fire tomme kanonstander, brystvern og store overdekkede ammunisjonsnisjer. Nærmest sjøen står en kommandoplass med mye opprinnelig preg og interessante detaljer som dører, luker og interiør, og årstallet 1916 risset inn i muren innvendig. Batteriet som ligger rett ved sjøen har bevart siktlinjer ut mot fjorden.

Flere bygg er bevart fra etableringsperioden. Det er et våningshus (inv.nr. 0004) med nylig rehabilitert eksteriør og et tilhørende uthus (inv.nr. 0005), et blikkskur (inv.nr. 0001) og et maskinhus (inv.nr. 0007) av tegl, med blant annet jerndører og interessante bygningsdetaljer. Maskinstasjonen leverte strøm til Hurumlandets lyskasteranlegg. Det lille, platekledte ammunisjonsmagasinet har originalt preg og en spesiell, oppbygget adkomstvei flankert med stabbestener.

Historikk

Image "80477_269_01_a.jpg" without description

Nesset sett fra Oscarsborg.

1814: Tre små batterier av tømmer, jord og sten anlagt ved Drøbaksundet. Det ene på Husviktangen, og de øvrige på søndre Kaholmen og Næstangen på vestsiden.

1875-tallet: Nesset kjøpt inn for å få tilgang til sand-, leire- og gressforekomstene der.

1895: Batteriet etablert med fire hurtigskytende 57 mm kanoner til bestrykning av sjetéen.

1905: Delvis moblisering etter løsrivelsen fra unionen med Sverige den 7. juni 1905.

1916: Kommandoplassen bygget.

1934: Ved den nye forsvarsordningen ble Ytre Oslofjord befestninger prioritert , og en rekke batterier under Oscarsborg, bl.a. Nesset utfaset eller nedlagt.

1940–1945: Kanonene fjernet.

1945–1998: Etter 1945 har HV og Lottene hatt virksomhet på Nesset. I 1953 ble to 40 mm luftverkanoner plassert på vollen foran batteriet. Området brukes også som skytebane for Kystartilleriiets befalsskole. Våningshuset er istandsatt av HV.

2003: Forsvarsbygg overtok forvaltningsansvaret.

Vern

Fredede inv.:

2

Totalt ant. inv.:

14

Ant. inv. m/vern:

6

Militærhistorisk landskap

 

Nesset etablissement har interesse både som enkeltanlegg og som del av Oscarsborgs befestninger . Etablissementet dokumenterer en viktig utbyggingsepoke som er sentral for forståelsen av Oscarsborg og Drøbaksundets befestninger. Nesset har godt bevarte fortifikasjoner med mange interessante opprinnelige detaljer bevart. Her står i tillegg et eldre bygningsmiljø fra den utbyggingsperioden. Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor eiendomsgrensene.

Merknad

Verneplanen for Oscarsborg festning inkluderer også Oscarsborgs utenverker. Den endelige utvelgelsen av invetarnummer og bestemmelsen av verneområdet på Nesset/Kinnertangen er foretatt i sammenheng med denne. Se verneplan for Oscarsborg festning på www.verneplaner.no.

Image "80477_270_01_a.jpg" without description

Våningshuset med sterkt rehabilitert eksteriør.

Image "80477_270_02_a.jpg" without description

Batteriet er til dels gjengrodd.

Image "80477_270_03_a.jpg" without description

Ammunisjonsnisjer i brystningsmuren.

Image "80477_270_04_a.jpg" without description

062804 Nesset / 062803 Kinnertangen

Image "80477_271_01_a.jpg" without description