Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Prestegårdskansen

Se også verneplan for Kongsvinger festning på http://www.verneplaner.no.

Image "040204_Prestegaardskansen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

040204

Etabl.navn:

Prestegårdskansen

Etablert år:

1718

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Ingen/Grøntareal

Opprinnelig funksjon:

Skanse

Opprinnelig operativ sammenheng

Prestegårdskansen, som er en del av Kongsvinger befestninger, ble anlagt på motsatt side av Glomma for Tråstad skanse (se Kongsvinger festning). Skansen ble anlagt for å hindre fiendtlig framrykning mellom Vingersjøen og Glomma. Den skulle også være et støttepunkt på sørsiden av elven. Opprinnelig var det planlagt to skanser her, men bare en ble oppført.

Image "80477_216_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Prestegårdskansen ligger på det smale beltet mellom Riksvei 20 og Glomma ved Norets utløp i Glomma. Skansen er en rektangulær lukket jordskanse på ca. 20 ganger 30 meter. Store deler av skansen er fortsatt intakt, blant annet finnes både kanonramper og stillinger for kanoner bevart.

Image "80477_216_03_a.jpg" without description

Historikk

1658: Tråstad skanse etablert.

1718: Prestegårdskansen etablert. Denne skansen er også blitt kalt Redutten og Norskansen.

1996: Etter mange år med forfall ble skansen restaurert.

Vern

Vernestatus:

Fredet

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Skanse og militærhistorisk landskap

 

Prestegårdskansen var en viktig del av det omfattende forsvarsanlegget som ble etablert ved Glommakneet for å hindre et svensk felttog mot de sentrale østlandssområdene. Skansen utgjør en viktig del av den helheten som Kongsvinger festning med sine skanser representerer. Den har også stor verdi som enkeltanlegg både på grunn av sin høye alder og som kilde til studier av gamle fortifikasjoner.

040204 Prestegårdskansen

Image "80477_217_01_a.jpg" without description

Inventar som er fredet

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Skanse

1902

Vernet omfatter skansen, samt alle andre spor etter den militære aktiviteten innenfor verneområdet.

Image "80477_217_03_a.jpg" without description

Del av kart tegnet omkring 1750. Prestegårdskansen t.h.