Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sundås

Ute av Forsvarets eie.

Image "072003_Sundaas_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

072003

Etabl.navn:

Sundås

Etablert år:

1899 (1903)

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Kystbatteri

Opprinnelig operativ sammenheng

Sundås var opprinnelig en befestning til støtte for Håøya som skulle hindre fienden å trenge inn Vestfjorden til Tønsberg og for å stoppe adgangen til Marinens opplagshavn i Melsomvik.

Image "80477_298_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_298_03_c.jpg" without description

Standplass.

Etablissementet Sundås ligger i Stokke på vestsiden av Tønsbergfjorden. Batteriet ligger høyt over fjorden i et område som omfatter en del knauser og småskog. Her finnes en del spor etter eldre fortifikasjoner, terrengtrapper og andre murkonstruksjoner fra etableringen.

Fortifikasjonene er godt innpasset i terrenget, mellom og oppå knauser. Dels er de betongstøpt, nedsprengt i fjell eller formet av oppmurt kvadersten. Det finnes godt bevart murverk og jernelementer etter tre kanonstillinger, to utkikksposter, kommandoplasser, brønnhus og batterivei.

Historikk

Image "80477_299_01_a.jpg" without description

Kanonstandplass med utsyn over Tønsbergfjorden.

1891: En kommisjon nedsatt ved kgl. res. av 11. juni 1891 for å lage en innstilling om forsvaret av Tønsberggområdet.

1898–1904: Sundåsbatteriet ble planlagt til forsterkning av Tønsbergdistriktets faste forsvar. Området Sundåsen i Bogen skilt ut i 1899 ved ekspropriasjon fra de to gårdene Fitja og Kolstad. Kanonstandplasser (søndre og nordre) anlagt samme år, samt en kommandoplass, spisebrakke og ammunisjonsmagasin. Sundås stod i hovedtrekk ferdig utbygget i 1900 – samtidig med Håøya – og ble underlagt det nyopprettede Kystartilleriet.

1905: Unionen mellom Norge og Sverige opphørte 7. juni 1905. Etter en regjeringskonferanse 13. september 1905 ble det besluttet iverksatt en delvis mobilisering. Tønsberg befestninger fikk ordre om demobilisering den 11. oktober. I 1905 startet rekruttskole for artillerister og signalister på Sundåsen og for mineavdelingen på Husø.

1920-tallet: Fortet stilt i reserve, med kanonene fortsatt på plass.

1940–45: Under første del av annen verdenskrig, i 1940–41, flyttet tyskerne kanoner herfra til andre etablissementer.

1945: Forsvaret overtok anlegget igjen etter krigen.

1962: Avtale om kommunalt tilsyn og vedlikehold ble inngått i 1962.

2005: Solgt med fredningsklausul til Stokke kommune.

Vern

Fredete inventarer

1

Totalt

1

Ant. inventarer med vern

1

Batteri og militærhistorisk landskap

 

Viktige deler av Sundåsanlegget er godt bevart med fortifikasjoner. Sundås har ikke hatt noen spesielt betydelig militærhistorisk rolle, men er likevel et interessant anlegg sett i sammenheng med den militære oppbyggingen omkring Tønsbergfjorden og Melsomvik i forbindelse med opprustningen fra slutten av 1800-tallet.

Det militærhistoriske landskapet anskueliggjør en viktig militær utbyggingsperiode, med bevarte spor etter fortifikasjoner fra etableringsperioden. Det militærhistoriske anlegget har stor opplevelsesverdi.

Vernet omfatter alle fortifikasjoner og veier innenfor området, herunder kanonstillinger, murkonstruksjoner, dekningsrom, terrengtrapper, batteriveier og andre elementer som hører med til det fortifikatoriske anlegget innen angitt område.

Image "80477_300_01_a.jpg" without description

Kanonstandplass.

Image "80477_300_02_a.jpg" without description

Trapp opp til kanonstandplass.

072003 Sundås

Image "80477_301_01_a.jpg" without description

Bygning med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Kanonbatteri

1903