Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneverdige etablissement avhendet i løpet av Forsvarets kulturminneprosjekt

Skansevakten (Kongensgt. 97)

Image "80478_238_01_a.jpg" without description

Opprinnelig hovedvakten ved byporten mot vest. Bygningen, som er vedtaksfredet, ble sammen med flere opprinnelig militære bygninger forvaltningsoverført til KUF og tatt i bruk av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Det gamle skanseverket (Erling Skakkesgt. 57–59)

Image "80478_238_02_a.jpg" without description

Opprinnelig del av forsvarsverkene langs Nidelven. Blant annet inneholder området to bygninger og Dronningen og Kongens bastion. Bygningene som er administrativt fredet, ble sammen med flere opprinnelig militære bygninger forvaltningsoverført til KUF og tatt i bruk av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Fylkesmannsboligen (Elvegaten 17)

Image "80478_238_03_a.jpg" without description

Fylkesmannsboligen fra 1915 ble sammen med flere opprinnelig militære bygninger forvaltningsoverført til KUF og tatt i bruk av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Øysand leir

Image "80478_239_01_a.jpg" without description

Øysand var planlagt som den tyske marinens hovedbase i Nord-Europa, men ble ikke fullført. Av de opprinnelige ti leirene er det kun en sanitetsleir og rester av flystripen og et par av hangarene tilbake. Bygningene er i fredningsklasse og ble solgt med bevaringsklausul. Bygningene ble bygget som gårdstun av kamuflasjehensyn. Solgt med bevaringshensyn. Brukes i dag som ridesenter.

Steinkjersannan

Image "80478_239_02_a.jpg" without description

Administrativt fredet telthus som har gjennomgått betydelige endringer slik at det ikke lenger er fredningsverdig. Vernet vil derfor bli hevet.

Sklinna fyr

Image "80478_239_03_c.jpg" without description

Sklinna fyrstasjon er inkludert i Nasjonal verneplan for fyrstasjoner. Forsvaret eide grunn under fyrstasjonen inntil denne ble overført til Fiskeridepartementet.

Fant du det du lette etter?