Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneplanen ble utarbeidet for å danne grunnlag for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fremtidig fredningssak, en prosess som ble avsluttet med forskriftsfredningen i 2014. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanens bestemmelser er begrenset til Forsvarets eiendom.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§ 15, § 22a, § 19 m.fl.) og plan- og bygningsloven (§ 25.6).

Dersom kategorisering og bestemmelser etter gjennomført fredning avviker fra verneplanen, vil denne bli revidert.

Verneplanen har gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret og vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må gjeldende regelverk for slike prosedyrer følges, i tillegg til verneplanens bestemmelser.