Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Temaartikler reguleringsplan

I samarbeid med Forsvaret, Evenes og Tjeldsund kommuner, har vi samlet en del artikler som gir god informajson om hva som skjer i forbindelse med  planprosessen. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har vedtatt den statlige reguleringsplanen for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik Lufthavn Evenes den 17.november 2020.

Reguleringsplanen sikrer Forsvarets interesser knyttet til etablering av en funksjonell og operativ flystasjon på Evenes. Samtidig ivaretar den også hensynet til andre miljø og samfunnsinteresser.

Den vedtatte reguleringsplanen er tilgjengelig og framgår av plankart og reguleringsbestemmelser datert den 17.11.20.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har vært forslagsstiller med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Ettersom en slik plan også er viktig for omgivelsene til selve planområdet, har det vært praksis å informere blant annet med åpne informasjonsmøter slik som vi har gjennomført flere ganger under planprosessen. Disse møtene har vært gjennomført i samarbeid mellom Forsvarsbygg, Forsvaret og Evenes og Tjeldsund kommuner.

Det er avholdt åpne informasjonsmøter på Evenskjer og i Bogen 25. og 26 oktober 2021, og i desember 2023 på Evenskjer. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.