Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mulighetsstudie Finnmark landforsvar

Forsvarsbygg har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å utarbeide en mulighetsstudie for etablering av Finnmark landforsvar.

Offentliggjøring av Fagmilitært råd 2019 som kom i oktober, viser en økt ambisjon for Finnmark landforsvar enn den ambisjonen landmaktutredningen og Proposisjon 2 S hadde, som også lå til grunn for oppdraget om mulighetsstudiet. 

Forsvarsbygg vil i dette mulighetsstudiet måle kostnader og behov opp mot det gitte oppdraget, samtidig som det vektlegges en fleksibilitet for å kunne løse behovet som Fagmilitært råd 2019 skisserer. Dette oversendes Forsvarsdepartementet innen utgangen av november 2019.

Mulighetsstudien vil omfatte følgende punkter:

  • Hensikt med mulighetsstudien
  • Identifisering av alternativer
  • Grovsortering av alternativer
  • Oppsummering

Denne mulighetsstudien drøfter tre ulike perspektiver:

  1. Løsning for de definerte behov for etableringen av Finnmark landforsvar, jf. Prop 2S og Innst 50S
  2. Utvikling av Porsangmoen for å møte disse behovene samtidig som Hærens opptrapping imøtekommes
  3. Ivareta Porsangmoens videre utvikling som ivaretar kommende Langtidsplan gjennom innspill fra Familitært råd 2019.

Det er en målsetning at en skal gjenbruke mest mulig av eksisterende bygningsmasse, og supplere nøkternt ved nybygg.

I det ligger det at Forsvarsbygg sammen med Forsvaret skal se på hvilke EBA-tiltak som bør gjøres for få på plass den planlagte etableringen og ambisjonen innen 2025.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.