Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Første støymålinger fra F-35 på Ørland - 10. november 2017

Gjennomførte målinger av de nye F-35 viser godt samsvar mellom beregnede og målte støyverdier.

Forsvarsbygg har i samarbeid med Forsvaret startet med målinger av støy i forhold til de beregnede støyverdiene, som en oppfølging av krav i reguleringsbestemmelsene.

Målingene ble utført i forbindelse med den første flygingen med F-35 den 10. november. SINTEF og Multiconsult er engasjert som faglige ansvarlige for arbeidet. Målingene er utført med kalibrert utstyr.

Høyere støynivå for F-35
Resultatene viser at det var god overenstemmelse mellom beregnet og målte verdier for 3 av målepunktene, men for 2 andre pkt. var det noe avvik. Dette er en naturlig spredning av støyverdier. Resultatene viste også at det som ventet var høyere støynivå for F-35 sammenlignet med F-16.

Her er tabell som viser både beregnet og målte støyverdier:

Måleposisjon

F-35 beregnet

F-35 målt

F-16 beregnet

F-16 målt

Nord (nær Røyne)

92.9

100.2

85.8

101.1

Kleivhaugen

90.5

90.7

87.3

90.6

Lufthavna

119.7

109.2

114.7

108.7

Sør (Grandeveien)

111.3

109.2

103.5

99.8

Sør (Senterlinjen)

107.9

108.4

101.6

102.7

Beregnede og høyest målte maksimumsnivå. SINTEF 15.11.2017.

I henhold til reguleringsplanen skal det tilbys innløsning dersom maksimal støynivå er 100 dB eller over. Det er fare for hørselskade ved støy over ca. 115 dB.

Innkjøringsfase
- Vi er nå i innkjøringsfasen med F-35. Flygningene vil som regel foregå midt på dagen, forteller obl. Marianne Mjelde, sjef operasjonsgruppen Ørland flystasjon.

Kommer tilbake med mer informasjon
-
Vi vil i samarbeid med Forsvaret og kommunen komme tilbake med mer informasjon om dokumentasjon av flyging når vi har mer omfattende målinger, sier Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbygg kampflybase.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.