Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støymålinger og flygemønster 2022

Måleresultatene viser god overenstemmelse med beregninger, som samsvarer med resultater fra tidligere år. Det er variasjon for enkelthendelsene, men gjennomsnittet er relativt stabilt.

Variasjonen skyldes blant annet været og ulike avgangsprofiler. Ingen av målepunktene har gjennomsnittsverdier over beregnende verdier. I tillegg til F35 er det målt lydnivåer fra besøkende jagerfly. Andelen avganger rapportert som gjøres rett fram er ca. 10% over året for 2022, som litt lavere enn tidligere rapporteringer.

Rapporten finner du her:
Støymålinger Ørland 2022.pdf

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.