Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske prospekter

Image "90569_4_34_01_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.1

Rekonstruksjon av Akershus omkring år 1300, utført av arkitekt H. Sinding-Larsen, kfr. kart.

Borgen preges av høye murer og tårn, typisk for middelalderens befestningskunst. Vågehals-tårnet er borgens sentrale forsvarstårn.

Middelalderpreget er i behold til 1527, da en brann ødelegger en stor del av borgen. Utover på 15 og 1600-tallet omformes borgen etterhvert til et renessanseslott.

Image "90569_4_34_02_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.2

Relieff fra Fredrik 2.'s sarkofag i Roskilde domkirke. Motivet viser Akershus under beleiring under den nordiske 7-års krigen i 1567 og er det tidligste kjente bilde av Akershus. På bildet kan sees Munks tårn fra 1559 og provisoriske forskansninger mot nord og øst. Beleiringen viste tydelig behovet for nye, tidsmessige festningsverk, et arbeide som ble påbegynt straks etter.

Image "90569_4_35_01_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.3 1648 – Isaac van Geelkerck

Viser hyldning av Fredrik 3. på Hovedtangen i 1648. Hovedtangen er provisorisk befestet med palisader og forskansning. Christiania, grunnlagt 1624, sees til høyre med byvoller og brygger. Mellom Hovedtangen og byen ligger en kirkegård og «Den Kgl. Mynt».

Image "90569_4_35_02_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.4 1698 – Jacob Coning

Tegning av hovedfestningen mot øst. Store deler av slottets østfløy ble senere revet i løpet av 1700-tallet. Bildet viser at det ikke var trær inne på festningsområdet.

Image "90569_4_36_01_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.5 1745 – Johan J. Brun (etter Coning 1683)

Maleri av festningen sett fra vest. På bildet sees Knutstårnet i full høyde med utvendig vektergang til Nordfløyen.

Image "90569_4_36_02_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.6 ca. 1870 – Wilhelm v. Hanno

Hovedfestningen mot øst. Sammenlign med prospekt 4.5.4. I forgrunnen til venstre vises en «gevaldiger» som har oppsyn med to festningsslaver.

Image "90569_4_37_01_c.jpg" without description

Prospekt 4.5.7 1873 Wilhelm v. Hanno

Festningen fra sydvest. Viser skøytebane utenfor Akershusstranden.