Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske fotografier

Oversiktsbilder

(Alle fotografier er hentet i Riksantikvarens arkiv)

Image "90569_4_38_01_c.jpg" without description

Foto 4.6.1 før 1890

Akershus sett fra Piperviken. Sjøsiden er fremdeles urørt.

Image "90569_4_38_02_c.jpg" without description

Foto 4.6.2 etter ca.1910

Akershus sett fra Piperviken etter bortsprengning av fjell og påbegynte kaianlegg.

Image "90569_4_39_01_c.jpg" without description

Foto 4.6.3 ca. 1905

Festningen sett fra syd med badehus i forgrunnen. Til høyre «Sortiportens batteri».

Image "90569_4_39_02_c.jpg" without description

Foto 4.6.4 1904

Festningen sett fra øst

Image "90569_4_40_01_c.jpg" without description

Foto 4.6.5 1906

Luftfoto fra nord (tatt fra ballong) Kaiutbyggingen langs sjøsiden er igangsatt. På Kontraskjæret sees staller og ridebane.

Image "90569_4_40_02_c.jpg" without description

Foto 4.6.6 ca. 1950

Utsikt mot Akershus fra Rådhuset. Skansen restaurant(1928–1970) i forgrunnen. Tivoli på Kontraskjæret.

Image "90569_4_41_01_c.jpg" without description

Foto 4.6.7 ca. 1960

Luftfoto fra vest

Fjernede befestninger

Image "90569_4_42_01_c.jpg" without description

Foto 4.6.8 1903

Fra Hausmanns batteri, revet etter 1905.

Image "90569_4_42_02_c.jpg" without description

Foto 4.6.9 1903

Wedels batteri umiddelbart før riving. Sortiport fra 1848 til høyre.

Image "90569_4_43_01_c.jpg" without description

Foto 4.6.10 1903

Tverrsnitt av Wedels batteri under riving.

Image "90569_4_43_02_c.jpg" without description

Foto 4.6.11 1903

Skippergaten føres frem på utsiden av Hovedarsenalet. Gyldenløves bastion og Wedels batteri under riving.