Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0603 Dam ved kruttårnet (Karpedammen)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Karpedammen
Inventarnummer 0603
Opprinnelig bruk Festningsdam
Nåværende bruk Parkdam, friluftsscene og parkområde
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Steinsatt dam, gressplen, beplantninger, friluftsscene, stier og kantmarkeringer utført i brostein. Betongfundamenter for demonterbar scene.

Del av et gammelt vannløp. Dam vist på kart fra 1700–tallet. Gjenfylt etter midten av 1800–tallet. Reetablert i 1960–årene.

Ingen treff