Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0752 Arkeligården (forplass)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arkeligården
Inventarnummer 0752
Opprinnelig bruk Arkeligård
Nåværende bruk Forplass
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Brosteinsbelagt plass, frilagt middelaldergrunn og mm. Inv.nr. 0001, Corps de Garde, oppført 1754. Se bygningskatalogen.

Området ble oppfylt og utplanert i løpet av 1580-årene i forbindelse med etablering av «Den store voll», senere Kongens og Dronningens batteri. I forbindelse med restaureringsarbeidene på slottet ble den middelalderske ringmuren mot nord gjenfunnet og frilagt, slik at det er blitt en form for festningsgrav mellom Nordfløyen og plassen.

Ingen treff