Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser, ordforklaring

Forkortelser

AK:

Akershus kommandantskap

EBA:

eiendom, bygg og anlegg

FD:

Forsvarsdepartementet

FBT:

Forsvarets bygningstjeneste

FBT/S:

Forsvarets bygningstjeneste/Sentralledelsen

FBTR:

Forsvarets bygningstjeneste, Regionkontor, herunder:

FBTØ:

Forsvarets bygningstjeneste, region

 

Østlandet (lokalisert på Hamar), og:

FBTØ/OSL:

Forsvarets bygningstjeneste/region Østlandet/underkontor Oslo (tidl. FBT Viken)

FDV :

forvaltning, drift og vedlikehold

FIS – EBA:

Forsvarets imnformasjonssystem om eiendommer, bygg og anlegg

FKP:

Forsvarets kulturminneprosjekt

FMU:

Forsvarsmuseet

FO:

Forsvarets overkommando

FSJ:

Forsvarssjefen

HER:

Helhetlig eiendomsregister (egenskapsdel (database) i FIS – EBA)

LFM:

lokal forvaltningsmyndighet (ansvarlig for FDV av EBA innenfor sitt område)

kml.:

kulturminneloven

pbl.:

plan- og bygningsloven

RA:

Riksantikvaren

WERNA:

kulturminnemodulen til FIS – EBA

Akershus- komitéen:

Komitéen for Akershus slott og festningsområde

festningsterminologi

affutasje:

Understell for kanonrør (jfr. lavett og rappert).

aparelle/ aprille:

Oppkjørsel til standplass for skyts – batterivei

   

bankett:

Standplass bak brystvern for skyts eller geværskyttere.

barakke:

Brakke, forlegning

astei/rondell:

Rundt el. halvrundt tårn i en befestningslinje (forløper for bastion).

bastion:

Fremskytende kanonplattform i en befestningslinje, vanligvis med 4 frie sider (2 faser, 2 flanker. Halv-bastion: 3 frie sider.

bastions- festning:

Festning med bastioner som gjensidig kan flankere hverandre, forbundet med kurtiner, ofte 4- eller 5-kantet polygonplan.

batteri:

Artilleristilling/avdeling, også selve standplassen og dekningsvoll.

blendering:

Avskjermingsmur

bombesikker/ fast:

Betegner bygninger/rom som skal tåle beskytning med krumbaneskyts.

Citadell:

Kjernen i en befestning eller befestet by.

Corps de Garde:

Vaktbygning, ofte med tilhørende arrestlokaler.

dekket vei:

Beskyttet vei som del av kontreskarpen

donjon:

Hovedforsvarstårn (jfr. citadell)

embrassyr:

Skyteåpning, f.eks. i en kasematt.

eskarp:

Den siden av festningsvollen/muren som vender mot fienden.

esplanade:

Utjevnet og ubebygget areal mellom festningen og byen (jfr. glacis).

fase:

2 faser danner spissen i en bastion.

flanke:

Sidene i en bastion nærmest kurtinen (Hvorfra kurtinen kan bestrykes med flankerende ild).

(gevær)galleri:

Dekket vern for geværskyttere.

glacis:

Jevn skråning på utsiden av festningsgraven for å gi fritt skuddfelt.

haubits/morter:

Krumbaneskyts, skjøt granater/bomber fylt med krutt.

hornverk:

Utenverk bestående av 2 halv-bastioner forbundet med mellomliggende mur.

italiensk system:

Bastionsfestningssystem med høye, mureller steinkledte jordbastioner.

kaliber:

Definerer lengden av kjernerøret i en glattløpet munnladningskanon, oppgitt i hvor mange kuler som skal til for å fylle røret. Rørets innv. diameter oppgis i h.t. kulevekt i pund (jernkuler).

kanon:

Komplett sammensetning av rør og affutasje.

kaponnier:

Flankeringsstilling for forsvar av festningsgraven, ofte i kasematt.

kasematt:

Underjordisk, ofte hvelvet rom for skyts, ammunisjon etc. eller forlegning (også kalt bombarakke).

kontreeskarpe:

Ytre skråning i vollgraven, mot glaciet, ofte med dekket vei.

kontregard:

Utenverk foran bastion (f.eks. Hornverket).

krenelering:

Murtopp med skyteskår (hakk)

kurtine:

Forbindelsesmur mellom 2 bastioner.

lavett:

To-hjulet understell for kanonløp (rør), (jfr. affutasje).

magistrallinje:

Ytre, øvre begrensningslinje langs bastioner og kurtiner

orillon:

Fremspring på bastionsflanke for å dekke innenforliggende skyts.

palisade:

Forskansning av spisse pæler, vanlig i forb. m. vollgraven.

parapet:

Brystvern på festningsvoll.

place d'armes:

Samlingsplass for soldater for utfall (angrep) fra befestning.

rappert:

Firehjulet understell for kanonløp (rør), (jfr. affutasje).

   

ravelin:

Trekantformet utenverk foran kurtinen

redang:

Utadgående vinkel i en befestningslinje. Betegnelse for mindre trekantformet uten verk eller utadgående vinkel på en vollmur.

retransjement:

Befestet område i eller utenfor hovedfestning en for å romme forlegninger, magasiner, staller etc (Hovedtangens retransjement).

revetementsmur:

Beklednings/støttemur for innenforliggende jordvoll.

saliant:

Bastionsspiss

skanse:

Mindre festningsanlegg, oftest med jordvoller.

skansekurv:

Flettet kurv fylt med jord e.l. til provisorisk forsterkning av dekning.

sortieport:

Port i kurtinemuren.

tenalje:

Innadgående vinkel i en befestningslinje. Betegnelse for mindre utenverk foran kurtinen med innadgående vinkel (ler).

tenaljert linje:

Sagtakket festningslinje med tenaljer, redanger m.m.

terreplein:

Oppfylt nivå i en bastion

vollgang:

Beskyttet vei på innsiden av vollen/ oppstillingsplass for skyts.