Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Nedenstående liste er bare et lite utvalg av det omfattende materialet som er skrevet om Akershus. For mer fullstendig oversikt henvises til Riksantikvarens bibliotek.

Akershus. Bidrag til Akershus' slotts bygningshistorie i de første 350 aar paa grundlag av den bygningshistoriske undersøkelse 1905–24, bind I og II. Holger Sinding-Larsen 1924–25

Akershus festning. C. S. Widerberg 1932

Akershus – Festning, mennesker og begivenheter gjennom 700 år. Chr. R. Kaldager 1993

Akershus slots og fæstnings historie i ældre tider. Oberst J. O. Wahl 1925–26

Akershus slot fra 14de til midten av 17de aarhundrede. Dr. Gustav storm 1901

Akershus slott i 1600–1700 årene. Arno Berg 1950

Akershus slotts restaurering 1895–1922. Dag Myklebust 1979 (magistergradsavhandling)

Akershus slotts restaurering 1895–1963. Stephan Tschudi Madsen 1963

Fra Akershus festning til Kronborg slott – En reise i nordisk grenseland. D. I. Rognerød 1996

Maktens boningar – Norska riksborgar under medletiden. Anna-Lena Eriksson 1995

Norges festninger. Guthorm Kavli 1987

Oslo – En arkitekturguide. Pål Henry Engh og Arne Gunnarsjaa 1984

St.meld. nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Forsvarsdepartementet