Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1001 – Trippelkanon

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Trippelkanon
Inventarnummer 1001
Byggeår 1942–1943
Opprinnelig bruk Kanon
Nåværende bruk Museum
GAB-nr.   Grunnflate Areal 1372 m2
Ant. etasjer 7
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Kanon og fjellanlegg.
Vernebegrunnelse Kanonen med teknisk utstyr er godt bevart og funksjonsdyktig. Det tilhørende fjellanlegget har, til tross for at det har vært ute av bruk en årrekke, mange kvaliteter og potensiale for økt bruk ved istandsettelse. Kanonen er som eneste gjenværende trippeltårn fra slagskipet Gneisenau unik i europeisk sammenheng. Anleggets høye grad av opprinnelighet og kanonens enestående karakter gjør Austrått til et kulturminne av særskilt nasjonal og europeisk verdi.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem 28 cm trippelkanon fra slagskipet Gneisenau nedstøpt i fjell. Kanontårnet er i fem etasjer med tilhørende fjellanlegg i tre etasjer bestående av nærforsvarsanlegg, aggregat og nødaggregat, kjølevannsrom, fyrrom, rom for forlegning, messe, toaletter, ammunisjonsmagasin, ganger og andre lagerrom. Ved inngangen er det skyteskår med stålluke. Kanonen med plattformer er i god stand. Den er bevart med alle maskindeler og er i prinsippet funksjonsdyktig, men ble sveist fast i forbindelse med istandsettelsen tidlig på 1990-tallet. Det øvrige fjellanlegget er preget av å ha stått delvis under vann over lang tid, blant annet er opprinnelig tretak fuktig og delvis råtnet bort. Armaturer og det elektriske ledningsnettet må også settes i stand.  
Annet Anlegget er en spesialkonstruksjon ved at hele skipskanonen er støpt ned i en sjakt i fjellet og utvidet med rom for forlegning og bespisning, og har følgelig ikke noen typebetegnelse.  

1942 - 1943
Kanonen – trippeltårn SKC/34 28 cm kaliber fra slagskipet Gneisenau – montert og øvrige forsvarsverk bygget i regi av Organisation Todt. Tilsvarende kanon ble montert med fjellanlegg på Fjell utenfor Bergen. Samme prinsipp er brukt begge steder – skipskanoner er montert i en sjakt i fjellet med alle funksjoner samlet under bakken som på skipet kanonene sto på opprinnelig. På Fjell er kanonen fjernet, men fjellanlegget er i bedre forfatning.
1945
Fortet overtatt av Forsvaret og mannskapet trent til bruk av kanonen.
1968
Batteriet ble vedtatt nedlagt i 1968, men hadde mobiliseringsstatus frem til 1975 og et visst vedlikehold fram til 1977.
1979
En del av fjellanlegget rehabilitert i regi av Trøndelag sjøforsvarsdistrikt..
1990 - 1991
Forsvarsdepartementet bevilget i 1990 1,1 mill. kroner til restaurering av kanonen til museumsstandard. Arbeidet ble utført i perioden 1990-91.
1992
Våren 1992 overtok kommunen ansvaret for vedlikehold. Deler av etablissementet er fortsatt i militær bruk, bl.a. i øvelsessammenheng.
1998 - 1999
Det opprinnelige dreneringssystemet ble staket opp og nytt avløpsrør lagt fra en samlingstank ved fjellanleggets søndre utgang. I den forbindelse ble det opprinnelige betongdekket brutt opp og nytt lagt over de nye rørene.
2000 - 2001
Større resaureringsarbeider i forlegningsdelen. Lagt nytt tak, mest mulig likt opprinnelig utførelse, men nytt overtak for bedre beskyttelse mot vann fra fjellet. Lagt nytt elektrisk anlegg. I den forbindelse er det satt opp en del stikkontakter og nytt armatur ved siden av det opprinnelige. Montert nytt luftbehandlingsanlegg. Varmebatteriet var opprinnelig kullfyrt. Dettet er byttet ut med nytt, men store deler av de opprinnelige rørene er benyttet.

Ingen treff